ΠΟΛΙΤΙΚΗ (2993)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 16 Ιανουαρίου 2012 για τα παρακάτω θέματα η δημοτική παράταξη «Πάρος – ΑΞΙΑ» εξέφρασε τις εξής θέσεις:

Θέση Δ.Σ. Πάρου επί του Σχεδίου Π.Δ. «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γής» και ειδικότερα επί του άρθρου 14 και θέση επί του θέματος ¨Συζήτηση και απόφαση επί θεμάτων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που αφορούν τον Δήμο Πάρου¨

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου

ΟΧΙ στο διαχωρισμό σε σκληρά και μαλακά.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα

Προσκαλούμε τα Μέλη της Τουριστικής Επιτροπής σε συνεδρίαση την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

araxova mini