ΠΟΛΙΤΙΚΗ (137)

Κατηγορία Πολιτική - Ενότητα Πολυμέσα

Πάρος - 19 Νοεμβρίου 2011

Εκτός ημερησίας το θέμα

Θέμα:Ενημέρωση επί των εξελίξεων της πορείας κατασκευής του νέου αεροδρομίου Πάρου

Θέμα: Παρουσίαση και έγκριση του τουριστικού πακέτου προβολής του Δήμου Πάρου

Θέμα: Παρουσίαση και έγκριση του τουριστικού πακέτου προβολής του Δήμου Πάρου

12 Οκτωβρίου 2011. Η συνεδρίαση παρουσιάζεται σε δύο μέρη. 2ο Μέρος

12 Οκτωβρίου 2011. Η συνεδρίαση παρουσιάζεται σε δύο μέρη. 1ο Μέρος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

athanasoulis 265 280