Εμπλοκή με τις ανοιχτές εκκλησίες τη Μ. Παρασκευή - Νέες διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και Ιεραρχίας

09 Απριλίου 2020 14:16

Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται για ακόμη μία φορά εκκλησία και πολιτεία, με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού.

Το νέο ζήτημα που προέκυψε μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εξαιτίας του συνωστισμού, καθώς οι πόρτες των εκκλησιών δε θα είναι "ερμητικά κλειστές" το Πάσχα.

Ανησυχία προκαλεί ιδιαίτερα το ωράριο της Μ. Παρασκευής που οι ιεροί ναοί θα είναι ανοιχτοί από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, ώρες που οι πιστοί προστρέχουν για να προσκυνήσουν τον Επιτάφιο, κάτι που δε διευκρινίζεται αν θα "απαγορεύεται".

Για το θέμα ρωτήθηκε στο briefing και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές σε όσα ανακοίνωσε η εκκλησία. Όπως είπε, αναζητείται φόρμουλα με την Εκκλησία, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

"Είμαστε σε επικοινωνία με την Εκκλησία. Εξετάζουμε θέματα όπως το ωράριο, ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός, αλλά αν κάποιος βγαίνει για τους λόγους που επιτρέπονται, να μπορεί να ασκήσει ατομική προσευχή", σημείωσε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πιστοί θα πρέπει να εισέρχονται στο ναό με όλα τα μέτρα προστασίας όπως και σε άλλες εξόδους τους, με μάσκες, γάντια κλπ.

Η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου

Με εγκύκλιο προς όλες τις Μητροπόλεις η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες όλη την Μεγάλη Εβδομάδα, οι οποίες τελικά δεν θα είναι απόλυτα κλειστές. Με την εγκύκλιο ζητείται η τέλεση των Ιερών Ακολουθιών να είναι "λιτή καί σεμνοπρεπής" και, όπως ακριβώς αναφέρεται, "ιδίως οι μεταδιδόμενες από την τηλεόραση ή το διαδίκτυο ιερές ακολουθίες επιβάλλεται να πληρούν τα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α., για να μη δώσουμε οποιαδήποτε αφορμή για κακεντρεχή σχόλια και ψόγους".

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται η απαγόρευση της χρήσης μεγαφώνων για τη μετάδοση της λειτουργίας.

Επίσης:

α) Η περιφορά του Επιταφίου κατά την Μεγάλη Παρασκευή θα περιορισθεί αποκλειστικά μέσα στον ναό.

β) Η τελετή της Ανάστασης θα γίνει κανονικά τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου.

Οι καμπάνες δεν χρειάζεται να χτυπούν στην έναρξη των λειτουργιών τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά μπορούν να χτυπούν πένθιμα τη Μεγάλη Παρασκευή, αλλά και χαρμόσυνα την ώρα της Ανάστασης όταν θα ψάλλεται το Χριστός Ανέστη.

Το ωράριο των εκκλησιών

Όσον αφορά στο ωράριο όλων των ιερών Ακολουθιών και των Θείων Λειτουργιών της Μεγάλης Εβδομάδας, θα είναι το συνηθισμένο με τη σημείωση ότι το ιερό Ευχέλαιο καλύτερα είναι να τελεστεί το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, αντί της Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, και όχι το απόγευμα.

εκκλησία

Κλειστές πόρτες, αλλά όχι όλη την ημέρα


Οι πόρτες των εκκλησιών θα είναι κλειστές κατά τη διάρκεια όλων των ιερών Ακολουθιών. Όμως θα ανοίγουν τουλάχιστον 2 ώρες μετά το τέλος τους το πρωί κάθε μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας (από τις 11:00 έως τις 13:00) εκτός της Μεγάλης Παρασκευής, που θα ανοίξουν από τις 13:00 έως τις 17:00.

Αναλυτικά η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου που στάλθηκε προς τις Μητροπόλεις:

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι, εἰς τό Φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178/6.4.2020), ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις (Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: "Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 12.4.2020 ἕως 20.4.2020", ἥν καί ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως, παρακαλοῦντες διά τήν ἐφαρμογήν τῶν προβλεπομένων ἐν αὐτῇ.

Ὡσαύτως, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι κατά τήν Συνεδρίαν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 1ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., συνεζητήθησαν ἐκτενῶς τά περί τῆς τελέσεως τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί ἀπεφασίσθησαν τά ἑξῆς:

1) Ἡ τέλεσις τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, κατά τήν ἐν λόγῳ περίοδον, δέον νά εἶναι λιτή καί σεμνοπρεπής, συμφώνως πρός τό ἦθος καί τήν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἰδίως αἱ μεταδιδόμεναι ἀπό τῆς τηλεοράσεως ἤ τοῦ διαδικτύου ἱεραί Ἀκολουθίαι ἐπιβάλλεται νά πληροῦν τά προβλεπόμενα ὑπό τῆς Κ.Υ.Α., διά νά μή δώσωμεν οἱανδήποτε ἀφορμήν πρός κακεντρεχῆ σχόλια καί ψόγους. Ὑπενθυμίζομεν ὧδε τά ἤδη ὑμῖν ἐγνωσθέντα, διά τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 3016/ 2.4.2020 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, περί ἀποφυγῆς τελέσεως συλλειτούργων καί φωτογραφικῶν στιγμιοτύπων ἀπό τάς ἱεράς Ἀκολουθίας, ὡς καί ἀπαγορεύσεως τῆς χρήσεως τῶν ἐξωτερικῶν μεγαφώνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Ἐπί πλέον, λόγῳ τῶν ἐκτάκτων συνθηκῶν τῶν ἡμερῶν ἐπιβάλλεται:

α) ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν ὅπως περιορισθῇ ἀποκλειστικῶς ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί
β) ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως γένηται ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τήν συνήθη ὥραν, ἤτοι τήν 12ην τοῦ μεσονυκτίου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

2) Ἡ χρῆσις τῶν κωδώνων τῶν Ἱερῶν Ναῶν δέν εἶναι ἀπαραίτητος κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Δύνασθε, ὅμως, νά κάμνητε χρῆσιν αὐτῶν κατά τήν ἡμέραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅτε θά σημάνουν πενθίμως ὡς εἴθισται, καί κατά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως, ψαλλομένου τοῦ "Χριστός Ἀνέστη", χαρμοσύνως καί πανηγυρικῶς.

3) Tό ὡράριον ἁπασῶν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῶν Θείων Λειτουργιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος παραμένει κατά τό σύνηθες, μέ τήν ὑπόδειξιν ὅτι τό ἱερόν Εὐχέλαιον δέον ὅπως τελεσθῇ τήν πρωίαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης, ἀντί τῆς Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, καί οὐχί κατά τό ἑσπέρας.

4) Αἱ θύραι τῶν Ἱερῶν Ναῶν θά παραμένουν κεκλεισμέναι κατά τήν διάρκειαν ἁπασῶν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Αἱ θύραι θά ἀνοίγωνται τοὐλάχιστον δύο ὥρας μετά τό πέρας τῶν κατά τήν πρωίαν ἑκάστης ἡμέρας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἤτοι ἀπό τῆς 11ης πρωϊνῆς ὥρας ἕως τήν 1ην μ.μ., πλήν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅτε, καί ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι αὐτῆς περατοῦνται ἀργότερον, τό ἄνοιγμα τῶν θυρῶν γενήσεται ἀπό τῆς 1ης μ.μ. ὥρας ἕως τήν 5ην μ.μ.

Προβληματισμός από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

Τον προβληματισμό του διατύπωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, για τον πιθανό συνωστισμό στις εκκλησίες την Μεγάλη Εβδομάδα, κυρίως για τη Μεγάλη Παρασκευή κατά του προσκύνημα του Επιταφίου μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να μείνουν οι εκκλησίες ανοιχτές για κάποιες ώρες.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε στον ΣΚΑΪ, ότι θα πρέπει οι πιστοί και η Εκκλησία να τηρήσουν με ευλάβεια τις οδηγίες των γιατρών και να αποφεύγουν τον συνωστισμό, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο καθένας την πίστη του μπορεί να εκφράσει από το σπίτι του και δεν χρειάζεται οι δήμαρχοι να του μεταφέρουν στην οικία του το Άγιο Φως.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ανέφερε ότι οι πολίτες σε γενικές γραμμές τηρούν τα μέτρα, αν και την Τετάρτη παρατηρήθηκε μία ελαφρά αύξηση των βεβαιώσεων για βοήθεια ηλικιωμένων στην επαρχία.

Όπως είπε ο ίδιος, ότι θα πραγματοποιείται ουσιαστικότερος έλεγχος ως προς το περιεχόμενο των βεβαιώσεων μετακίνησης, και ζήτησε από τους πολίτες να καταλάβουν ότι δεν έχει κανένα νόημα το ταξίδι στην επαρχία που θα επιβαρύνει τους ανθρώπους που ζουν στα χωριά, οι οποίοι είναι κυρίως ηλικιωμένοι.

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Δεν θα στερήσουμε στους πιστούς το άναμμα ενός κεριού

Εν τω μεταξύ, ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει η απόφαση της Ιεράς Συνόδου να ανοίξει, τη Μεγάλη Εβδομάδα, τους ναούς για δύο ώρες, μετά τη Θεία Λειτουργία. Για το συγκεκριμένο θέμα μίλησε στην "Καλημέρα Ελλάδα” ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασσίου Ιερόθεος, ως εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου.

Ο Μητροπολίτης τόνισε ότι οι εκκλησίες θα ανοίγουν κάθε μέρα από τις 11.00 το πρωί και έως τις 13.00, προκειμένου οι πιστοί να έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν. Τόνισε, ότι εάν λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας, δεν υπάρχει λόγος να στερήσει κανείς στους πιστούς έστω το άναμμα ενός κεριού. "Ας μην φθάσουμε στο άλλο άκρο… Όπως πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ, με όλα τα μέτρα προστασίας, μπορεί να προσέλθει και στο ναό” τόνισε χαρακτηριστικά.

Εξέφρασε, ωστόσο, τον προβληματισμό του σε περίπτωση που παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού. "Δεν θέλουμε να γίνει διασπορά του κορονοϊού μέσω συγχρωτισμού” τόνισε και πρόσθεσε ότι σε περίπτωση που παρατηρηθούν προβλήματα, θα υπάρξουν οι κατάλληλες ενέργειες.

thetoc.gr

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos