Τράπεζα θεμάτων Α Λυκείου: Ολες οι αλλαγές στις προαγωγικές εξετάσεις

01 Νοεμβρίου 2020 23:03

Ο θεσμός θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις προαγωγικές εξετάσεις του 2020-2021, της Α' τάξης του λυκείου.


Οι καθηγητές εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στο νέο θεσμό, ενώ οι μαθητές ακόμη δεν έχουν ενημερωθεί για το μέτρο. Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις. Πώς θα βαθμολογούνται τα γραπτά

Ένας πρωτόγνωρος εξεταστικός μαραθώνιος, περιμένει τους μαθητές, που φοιτούν στην Α΄λυκείου φέτος,αφού για πρώτη φορά το καλοκαίρι θα πάρουν μέρος στις προαγωγικές, με θέματα από την «Τράπεζα Θεμάτων». Το επόμενο διάστημα,σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαθητές καθώς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ερωτήσεις της Τράπεζας θεμάτων, οι οποίες θα είναι χιλιάδες, για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Το έργο αυτό, το έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),το οποίο με τη συνδρομή των καθηγητών τροφοδοτεί την Τράπεζα με θέματα. Ηδη την πρώτη «γεύση» για την Τράπεζα θεμάτων πήραν, με εγκύκλιο, που στάλθηκε στα σχολεία, οι μαθητές της Α΄τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων. Ενημερώθηκαν ότι θα εξετασθούν στις προαγωγικές με θέματα τα οποία θα προέρχονται από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, όπως ακριβώς ονομάζεται. Όσον αφορά, στα Γενικά λύκεια, οι μαθητές της Α΄τάξης ακόμη δεν έχουν κάποια σχετική ενημέρωση, παρά το γεγονός ότι οι εξετάσεις μέσω της Τράπεζας θεμάτων είναι κάτι εντελώς καινούργιο και φυσικά τα παιδιά αγωνιούν.

Ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2014, αλλά ακολουθήθηκε από μεγάλα ποσοστά αποτυχίας, αφού το 20% των μαθητών δεν κατάφερε να περάσει την τάξη και είχε παραπεμφθεί σε επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο .Η αποτυχία αυτή οδήγησε στην κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων. Τώρα η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, επανέφερε το θεσμό, ο οποίος θα δοκιμαστεί το καλοκαίρι στις προαγωγικές εξετάσεις των παιδιών, που φοιτούν στην Α΄Λυκείου. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πιστεύει ότι η Τράπεζα θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, η λειτουργία της Τράπεζας εκτιμάται ότι «θα συμβάλει στην ουσιαστική κάλυψη του συνόλου της διδακτέας ύλης από όλα τα σχολεία της χώρας και, συνακόλουθα, στην αποφυγή μαθησιακών κενών από τάξη σε τάξη, στη διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού συστήματος αποτίμησης της προόδου των μαθητών, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό εν γένει, ιδίως μέσω της εξαγωγής χρήσιμων στοιχείων επί αντικειμενικής βάσης, συνεισφέροντας έτσι στη διαμόρφωση εμπεριστατωμένων και στοχευμένων εκπαιδευτικών εργαλείων και πολιτικών για τη βελτίωση των ακολουθούμενων διδακτικών και μαθησιακών προτύπων και μεθόδων» όπως αναφερόταν στο σχετικό νομοσχέδιο.

Οι εκπαιδευτικοί πάντως δεν έχουν πειστεί για την αναγκαιότητα της Τράπεζας και θεωρούν ότι είναι ένας αποτυχημένος θεσμός. Σε κάθε περίπτωση όμως, τώρα είναι υποχρεωμένοι, ακριβώς λόγω της ύπαρξης της Τράπεζας, να ολοκληρώσουν όλη τη διδακτέα ύλη, ώστε να μη δημιουργούνται μαθητές και σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Το υπουργείο Παιδείας καθόρισε την εξεταστέα ύλη και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων για τα Επαγγελματικά λύκεια και για τα ακόλουθα 7 μαθήματα:

1. Νέα Ελληνικά

2. Ιστορία

3. Άλγεβρα (Μαθηματικά)

4. Γεωμετρία (Μαθηματικά)

5. Φυσική (Φυσικές Επιστήμες)

6. Χημεία (Φυσικές Επιστήμες)

7. Αγγλικά.

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας
Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄Λυκείου τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.Το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ανακοινώσει την ξεταστέα ύλη και τον τρόπο αξιολόγησης ανά μάθημα για τα ΕΠΑΛ, ώς εξής:

Στην εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά», η oποία διαρκεί τρεις (3) ώρες, δίνονται στους μαθητές δύο (2) κείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους,σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική διδασκαλία και είναι δυνατόν να συνοδεύονται από εικόνες και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και είναι μη λογοτεχνικό,μη διδαγμένο (δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία,επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο), ενώ το άλλο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας και είναι αδίδακτο, ποιητικό ή πεζό, (διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό έργο). Η δραστηριότητα βαθμολογείται με 25 μονάδες. Η τρίτη δραστηριότητα του γνωστικού αντικειμένου της Γλώσσας, που βαθμολογείται με 25 μονάδες και η τρίτη δραστηριότητα του γνωστικού αντικειμένου της Λογοτεχνίας, που επίσης βαθμολογείται με 25 μονάδες επιλέγονται από την Τράπεζα Θεμάτων. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των θεμάτων και των δύο ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας της. Η βαθμολογία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται γραπτώς στους μαθητές και τις μαθήτριες.Τα θέματα της ομάδας Α΄ επιλέγονται από την Τράπεζα Θεμάτων, ενώ τα θέματα της ομάδας Β΄ επιλέγονται από τους διδάσκοντες.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, στο πρώτο θέμα το πρώτο μέρος βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες, ενώ το δεύτερο μέρος βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο θέμα η κατανομή της βαθμολογίας στα επιμέρους ερωτήματα μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους και καθορίζεται στη διατύπωση των θεμάτων. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, ενώ το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες το μάθημα εκπαιδευτικούς.

ΦΥΣΙΚΗ

Το κριτήριο αξιολόγησης περιλαμβάνει τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα, που βαθμολογούνται με 25 μονάδες το καθένα. Το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων.

ΧΗΜΕΙΑ

Στους μαθητές και τις μαθήτριες δίνονται τέσσερα θέματα από την εξεταστέα ύλη. Το πρώτο και το τρίτο θέμα επιλέγονται από τους διδάσκοντες το μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και κατά 50% από τον διδάσκοντα. Συγκεκριμένα: Τα θέματα 1 και 2 ορίζονται από την τράπεζα θεμάτων ενώ τα θέματα 2β και 3 ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης.

ethnos.gr

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos