Ρήτρα αναπροσαρμογής: Απέρριψε ο Άρειος Πάγος το αίτημα της ΔΕΗ να γίνει πιλοτική δίκη

28 Ιουνίου 2022 16:48

Η ΔΕΗ ζητούσε το θέμα να εκδικαστεί στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης, προκειμένου να μην εκδίδονται αντίθετες ή αντιφατικές αποφάσεις από τα δικαστήρια της χώρας - Γιατί απέρριψαν οι αρεοπαγίτες το αίτημα της ΔΕΗ

Η αρμόδια τριμελής επιτροπής του Αρείου Πάγου απέρριψε το αίτημα της ΔΕΗ να υπάρξει πιλοτική δίκη για το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής στην ηλεκτρική ενέργεια, που αφορά χιλιάδες πολίτες, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη προσφύγει δικαστήρια.

Ο Άρειος Πάγος με τις υπ΄ αριθμ. 3 και 4/2022 αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 20Α του νόμου 4842/2021, συντάχθηκε με τις θέσεις της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Η εν λόγω τριμελής επιτροπή, απαρτιζόταν από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου και Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου και Νικόλαο Πιπολίγκα.

Οι αρεοπαγίτες αποφάνθηκαν ότι τα θέματα της ρήτρας αναπροσαρμογής είναι θέμα ουσίας στα οποία δεν είναι αρμόδιος ο Άρειος Πάγος να τα επιληφθεί, αλλά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της ουσίας (Πρωτοδικείο και Εφετείο).

Και είναι πολύ περισσότερο θέματα ουσίας, καθώς τίθενται ζητήματα αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, καταχρηστικότητας και ακυρότητας λόγω μονομερούς επιβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής στην ηλεκτρική ενέργεια.

Συγκεκριμένα, τα δικαστήρια της ουσίας, θα κληθούν, μεταξύ των άλλων, να αποφανθούν εάν η ρήτρα αναπροσαρμογής στην ηλεκτρική ενέργεια παραβιάζει το άρθρο 372 του Αστικού Κώδικα που αναφέρει ότι

«σύμβαση στην οποία ο προσδιορισμός της παροχής ανατίθεται στην απόλυτη κρίση ενός από τους συμβαλλομένους είναι άκυρη», καθώς και το άρθρο 281 το Αστικού Κώδικα που αναφέρει ότι «η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος».

Η ΔΕΗ ζητούσε το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής που απασχολεί σχεδόν όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, σε πιλοτική δίκη έτσι ώστε να μην βγαίνουν αντίθετες ή αντιφατικές αποφάσεις από τα δικαστήρια της χώρας.

Ειδικότερα, αντίθετη με τους γενικούς όρους συναλλαγών σε διάφορες κατηγορίες συμβολαίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έχει χαρακτηρίσει την ρήτρα αναπροσαρμογής ο Δημήτρης Βερβεσός εκπροσωπώντας, ως πρόεδρός της, την Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και όπως έχει επισημαίνει η εισαγωγή της ρήτρας έγινε μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των καταναλωτών.

Κατά τον κ. Βερβεσό η ρήτρα στηρίχθηκε για την επιβολή της σε μία υπουργική απόφαση του 2013, ενώ το 2019 εκδόθηκε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδώ και τρία χρόνια δεν έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο.

Σχετική συλλογική αγωγή έχουν καταθέσει καταναλωτικές οργανώσεις -το ΙΝΚΑ και η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος - ζητώντας να κηρυχθεί παράνομος ο τρόπος εφαρμογής της ρήτρας, που επιφέρει στα οικιακά τιμολόγια αύξηση του κόστους παραγωγής ρεύματος το οποίο λόγω της ενεργειακής κρίσης έχει εκτοξευθεί στα ύψη.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας έχει εκδώσει προσωρινή διαταγή, ικανοποιώντας εν μέρει σχετικό αίτημα καταναλωτικών οργανώσεων, με την οποία απαγορεύει προσωρινά τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής, στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των ευάλωτων πελατών βάσει του άρθρου 52 του νόμου 4001/2011.

Δείτε εδώ κι εδώ το πλήρες σκεπτικό των αποφάσεων (3 και 4/2022) της αρμόδιας επιτροπής του Αρείου Πάγου, με τις οποίες απορρίφθηκε το αίτημα της ΔΕΗ για πιλοτική δίκη στο θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos