Η Αυτοδιοίκηση έχει τη μεγαλύτερη «ΑΚΣΙΑ»...

07 Φεβρουαρίου 2012 13:38

Ακροβασίες στον αέρα κάνουν Δήμοι και Περιφέρειες ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του Νόμου Καλλικράτη προσπαθώντας

να ισορροπήσουν ανάμεσα στις ελλιπείς νομοθετικές ρυθμίσεις της κεντρικής διοίκησης και τις αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής τους. Οι διορθωτικές κινήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών με το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στα θεσμικά και οικονομικά ζητήματα του Καλλικράτη, είναι μια «προσπάθεια» να μπει μια τάξη στην αταξία που έζησε ένα χρόνο τώρα ο θεσμός της αυτοδιοίκησης, όμως δεν κατόρθωσαν να φθάσουν στο μεδούλι.

Κανείς δεν αμφισβητεί μια σειρά ρυθμίσεων που προσπαθούν να ξεριζώσουν τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δυσκαμψίες που λειτουργούν στο πλαίσιο μιας θεμιτής εσωτερικής αποκέντρωσης, όπως θέματα που θεσμοθετούνται για πρώτη φορά και θα δώσουν ανάσα σε νοικοκυριά, με τη θέσπιση κοινωνικών παντοπωλείων και την επέκταση του «κοινωνικού τιμολογίου» στις ΔΕΥΑ.

Το μαχαίρι όμως δεν έφτασε στο κόκαλο μιας και οι ΟΤΑ, υπέρ-δανειζόμενοι κατ' εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης που προωθεί το κράτος με το πρόγραμμα «ΑΚΣΙΑ», διατηρεί σχέσεις οικονομικής εξάρτησης με την κεντρική διοίκηση στην προσπάθεια αναζήτησης πόρων για να καλύψουν τις δημοσιονομικές τους ανάγκες. Επιπλέον, η δημιουργία του «Ταμείου Αποκεντρωμένης Διοίκησης» για τη διαχείριση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, θα αφαιμάξει στοιχειώδεις ζωτικές αρμοδιότητες των αιρετών Περιφερειών, στερώντας τους ουσιαστικά τη δυνατότητα προγραμματισμού και σχεδιασμού σε επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι επιδιώκουμε ένα διαφορετικό μέλλον για την αυτοδιοίκηση που θα αναδυθεί μέσα από την αυτορρύθμιση και αυτοοργάνωσή της. Προτεραιότητα μας το θέμα της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση και το όριο στη θητεία των αιρετών. Μια αυτοδιοίκηση δυνατή και ανεξάρτητη, με σαφή διάκριση των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Κεντρική Διοίκηση αλλά και ανάμεσα στα δυο επίπεδά της, ικανή να σχεδιάζει με όρους βιωσιμότητας και απασχόλησης και να διασφαλίζει το μέλλον των τοπικών κοινωνιών, κατοχυρώνοντας θεσμικά την οικονομική της ανεξαρτησία, με τη φορολογική μεταρρύθμιση – αποκέντρωση, την διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο, ενεργοποιώντας θεσμούς διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos