Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

03 Δεκεμβρίου 2021 19:12

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 07-12-2021 και ώρα 19.30΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πάρου για το έτος 2022.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού Δήμου Πάρου με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».
Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης γης από το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής προς το Δήμο Πάρου για την κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πάρου για το έτος 2022.
Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος Πάρου.

ΘΕΜΑ 6ο: Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στη θέση «Αγ. Αθανάσιος» Νάουσας Πάρου.
Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Επικαιροποίηση της με αρ. 328/2019 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Πάρου ως προς το τοπογραφικό που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Νάουσας Πάρου.
Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Διοικητική αποβολή αυθαίρετων κατασκευών σε δημοτικό χώρο στη θέση «Αγιάσι» Λευκών Πάρου.
Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων χώρου αποθήκευσης και μεταφόρτωσης αποβλήτων».
Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Τροποποίηση πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων πράσινων σημείων Νάουσας και Παροικίας.
Εισηγητής: Σάμιος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ωρολογίου προγράμματος χρήσης δημοτικών γηπέδων Μάρπησσας και Αρχιλόχου.
Εισηγητής: Μαλαματένιος Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός δύο (02) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως Προέδρων, στο Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο του Ν.445/1937 (ΦΕΚ 32/Α), όπως ισχύει, για θεματικά πάρκα (λούνα παρκ), τσίρκο, παγοδρόμιο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις, και λοιπές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, για το έτος 2022.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή της παρ. 2 άρθρου 43 του Ν. 4194/13 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 60 του Ν.4370/16, για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Πάρου.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή του Δήμου Πάρου για τις ανεμογεννήτριες.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Παναγιώτης Πετρόπουλος

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos