×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 932

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο

28 Αυγούστου 2013 11:15

Στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο τελευταία ημέρα του Αυγούστου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση για τη συνεδρίαση με τα 13 θέματα:

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο στις 31 Αυγούστου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.µ. στην πόλη της Ρόδου και σε αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (πρώην Νοµαρχία ∆ωδεκανήσου), µε θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος ∆ωδεκανήσου.

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Κυκλάδων.

Εισηγητής : κ. Γ. Πουσσαίος.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγητές: Φ. Χατζηδιάκος - Γ. Πουσσαίος.

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωµοδότηση επί της επικαιροποιηµένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµόσιου Ακινήτου για το ακίνητο Αφάντου Ρόδου.

Εισηγητής: κ. Α. Χατζηιωάννου.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποδοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Βιώσιµη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, ∆ιαπεριφερειακό και ∆ιασυνοριακό Επίπεδο µε ακρωνύµιο «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» ως Επικεφαλής Εταίρος».

Εισηγήτρια: Φτακλάκη Ελευθερία - Παρασκευή.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ. και Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων, για την υλοποίηση του έργου «Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων, εργαζοµένων και αυτοαπασχολούµενων στο νοµό ∆ωδεκανήσου προϋπολογισµού 400.000,00 ευρώ».

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος - κα. Παπατσή Ευαγγελία.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Ροδίων για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Άρση επικινδυνότητας κατολισθήσεων ∆ήµου Ρόδου στην περιοχή Κάτω Πέτρες» µε προϋπολογισµό 250.000 €.

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Υπουργείου Πολιτισµού και Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ∆ωδεκανήσου για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Επισκευή - Συντήρηση κτιρίου Αστυνοµίας στη Ρόδο».

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος.

ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ΠΝΑΙ και ∆ήµου Ρόδου για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθµιση οδού Ρόδου - Καλλιθέας - Φαληράκι» ως προς τη χρονική διάρκεια.

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος.

ΘΕΜΑ 9ο: Παράταση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ΠΝΑΙ, ∆ήµου Ρόδου και ∆ΕΥΑΡ για την υλοποίηση του έργου «Μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης που βρίσκεται εντός των ορίων του ∆ήµου Αφάντου, εκτός του εύρους κατάληψης του έργου» ως προς τη χρονική διάρκεια.

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της συµµετοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΤΗΛΟΣ 21ος ΑΙΩΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Εισηγητής: κ. Φ. Χατζηδιάκος.

ΘΕΜΑ 11ο: Εκπαίδευση στελεχών της Περιφέρειας και των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου στα θέµατα του περιφερειακού σχεδιασµού και καλύτερης προετοιµασίας για την νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020.

Εισηγητής: κ. Χρυσόγελος Νικόλαος.

ΘΕΜΑ 12ο: Ευφυής εξειδίκευση για την Περιφερειακή Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας και Σχέδιο ∆ράσης για την περίοδο 2014-2024 και προετοιµασία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο πλαίσιο των θεµατικών προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εισηγητής: κ. Χρυσόγελος Νικόλαος.

ΘΕΜΑ 13ο: Γνωµοδότηση για την άσκηση ενδίκου µέσου.

Εισηγητής: κ. Φιλιππάκος Γεώργιος

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos