Αποτελέσματα Περιφερειακής Ενότητας Πάρου - Αντιπάρου

26 Μαϊος 2014 12:44
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για την περιφέρεια

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

       

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

186

145

140


 

Εκλογικό

Τμήμα

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

187

581

156

128


 

Εκλογικό

Τμήμα

ΑΓΚΑΙΡΙΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

188

498

300

20

20

240

153

87

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΑΓΚΑΙΡΙΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

189

538

334

13

36

285

177

108

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

190

474

281

21

25

235

109

126


 

Εκλογικό

Τμήμα

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

191

545

394

350

170

180


 

Εκλογικό

Τμήμα

ΚΩΣΤΟΣ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

192

404

110

107

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΛΕΥΚΕΣ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

193

451

248

22

7

219

136

83

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΛΕΥΚΕΣ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

194

549

288

9

32

247

155

92

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΜΑΡΠΗΣΣΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

195

537

350

36

39

275

169

106

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΜΑΡΠΗΣΣΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

196

616

430

32

37

361

217

144

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΝΑΟΥΣΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

197

152

86

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΝΑΟΥΣΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

198

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΝΑΟΥΣΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

199

451

274

24

38

212

123

89

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΝΑΟΥΣΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

200

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΝΑΟΥΣΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

201

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΝΑΟΥΣΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

202

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

203

493

296

20

38

238

152

86

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

204

525

302

35

30

237

152

85

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

205

533

318

32

35

251

167

84

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

206

515

305

31

28

246

183

63

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

207

495

282

27

31

224

153

71

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

208

500

291

11

32

248

185

63

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

209

526

321

22

34

265

161

104

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

210

530

320

40

32

248

175

73

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

211

524

325

20

28

277

188

89

 

Εκλογικό

Τμήμα

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

 

Σύνολο

Εγγεγ.

 

 

Σύνολο

Ψηφισ.

 

Άκυρα

 

Λευκά

 

Έγκυρα

ΜΠΡΟΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΤΙΟ

ΑΙΓΑΙΟ

(ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ)

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

(ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ)

212

530

328

23

31

274

180

94

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos