Πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάρου: Περί καύσεως αγροτικών - χορτολιβαδικών εκτάσεων

09 Οκτωβρίου 2019 21:19

Υπενθυμίζεται στους κατοίκους τού νησιού ότι η αντιπυρική περίοδος λήγει την 1η Νοεμβρίου.


Σύμφωνα και με την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000, «επιτρέπεται από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επομένου έτους το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, για τις οποίες δεν προκύπτουν για το παραπάνω χρονικό διάστημα διαφορετικά μέτρα από την παρούσα ή άλλη διάταξη, εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς».

Ενδεικτικώς αναφέρονται τα κάτωθι γενικά μέτρα:

α. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο τής υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.
γ. Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση περιοχή και 50 μέτρα από δεντροστοιχία.
δ. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων - γεωργικών ελκυστήρων - πτυοσκαπάνων κ.λπ.) καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και μόνον σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.
ε. Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Π.Δ. 575/80 “Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων” (Α’157), ο Διοικητής της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όταν κρίνει απαραίτητο, ζητά επιπλέον των ανωτέρω και βεβαίωση Γεωπόνου της οικείας Νομαρχίας, στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα της καύσης».

Σημειώνεται, επίσης, ότι, σύμφωνα με την ίδια Πυροσβεστική Διάταξη, «απαγορεύεται η εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή άχρηστων ειδών στην ύπαιθρο», πολλώ δε μάλλον η καύση τους.

Καθίσταται αδιαμφισβήτητο ότι οι νομικές διατάξεις πρέπει να τηρούνται απαρεγκλίτως από όλους ανεξαιρέτως. Ωστόσο, πάνω από το γράμμα τού νόμου βρίσκεται το πνεύμα αυτού, το οποίο καλό θα ήταν κάθε πολίτης να προσπαθήσει να προσεγγίσει, ώστε, στην περίπτωσή μας, να αντιληφθεί την επικινδυνότητα μιας πράξεως όπως η έναυση φωτιάς, τόσο για την ανθρώπινη ζωή, όσο και για τις περιουσίες μας. Σημειώνεται ότι πολλές από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές από αμέλεια έχουν λάβει διαστάσεις, διότι κάποιοι νόμιζαν ότι τις ήλεγχαν...
Για περαιτέρω πληροφορίες ή συνεννόηση και οπωσδήποτε για αναγγελία πυρκαγιάς επικοινωνήστε με το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Πάρου στο τηλέφωνο 22840 25199.

Εκ της Διοικήσεως του Πυροσβεστικού Κλιμακίου τής Πάρου.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos