×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 932

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου 12-8-2013

08 Αυγούστου 2013 13:05

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

που θα γίνει τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα Πάρου στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Εξέταση ένστασης της εταιρίας ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ κατά της με αρ.72/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πάρου με την οποία απορρίφθηκε ομόφωνα η με αρ. πρωτ.: 9771/18-07-2013 καταγγελία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ κατά των όρων της με αρ. 89/2012 διακήρυξης για την: «Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου».

Θέμα 2ο: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και άρ.72 ν.3852/2010).

Θέμα 3ο: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Πάρου και των Νομικών του προσώπων έτους 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos