Συνεδρίαση Δ.Σ ΔΕΥΑΠ

06 Φεβρουαρίου 2015 13:43

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης

Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση μελέτης και προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης –αποχέτευσης».

Θέμα2ο: Έγκριση μελέτης και προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης».

Θέμα3ο: : Έγκριση μελέτης και προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια σκυροδέματος».

Θέμα4ο Έγκριση μελέτης και προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια αδρανών υλικών».

Θέμα5ο:. Έγκριση μελέτης και προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών πληροφορικής».

Θέμα6ο Έγκριση μελέτης και προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης».

Θέμα7ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Συλλογή και μεταφορά λυματολάσπης από ΒΙΟ.ΚΑ Πάρου».

Θέμα8ο:Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Λογιστική παρακολούθηση-υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου».

Θέμα9ο:Καθιέρωση υπερωριακής και λοιπής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου.

Θέμα10ο:Ορισμός νομικού Συμβούλου για υποθέσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα11ο:Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ. Σαρρή Ιωάννη.

Θέμα12ο:Εξέταση αίτησης υπαλλήλου κ. Φωτίου Ελευθερίου.

Θέμα13ο:Έγκριση εξόδων μετακίνησης Προέδρου Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα14ο:Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας μόνιμου υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα15ο:Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2015.

Θέμα16ο:Ανανέωση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Χανιώτη Παναγιώτη και Χανιώτη Αγγελικής.

Θέμα17ο:Εξέταση αίτησης κ. Σιφναίου Νικολάου για αύξηση μισθώματος γεώτρησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ρούσσος Βατίστας

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos