Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

13 Μαρτίου 2015 16:07

Καλείσθε τη 17η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και δέσμευσης των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2015.


Θέμα 2ο Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευση των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2015. (Π.Δ.113/2010 και άρ.72 ν.3852/2010).

Θέμα 3ο Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2015.

Θέμα 4ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιανουαρίου έτους 2015 στην: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών Δήμου Πάρου.

Θέμα 5ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιανουαρίου έτους 2015 στην: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου.

Θέμα 6ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Φεβρουαρίου έτους 2015 στην: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου.

Θέμα 7ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Φεβρουαρίου έτους 2015 στην: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών Δήμου Πάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos