Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

17 Ιούλιος 2017 13:16

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 21/07/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου και Δήμου Πάρου για την ανάθεση, κατασκευή και λειτουργία του έργου "Έργα αποκατάστασης (βελτίωσης) της θωράκισης του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου του Αλιευτικού Καταφυγίου Πίσω Λιβαδιού", στο πλαίσιο της σχετικής πρότασης που θα καταθέσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 66105 - 13/06/2017).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Καραχάλιος Σταύρος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου και Δήμου Πάρου για την ανάθεση, κατασκευή και λειτουργία του έργου "Ανάπλαση χερσαίου χώρου του Αλιευτικού Καταφυγίου Αμπελά Ν. Πάρου και ενίσχυση του λιμενοβραχίονα με φυσικούς ογκόλιθους ", στο πλαίσιο της σχετικής πρότασης που θα καταθέσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 66105 - 13/06/2017).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Καραχάλιος Σταύρος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου και Δήμου Πάρου για την ανάθεση, κατασκευή και λειτουργία του έργου "Επέκταση προσήνεμου μόλου στο Αλιευτικό Καταφύγιο Νάουσας Πάρου ", στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 66105 - 13/06/2017).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Καραχάλιος Σταύρος.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 5ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 240/2016 κανονιστικής απόφασης ΔΣ. που αφορά προσδιορισμό χώρων, θέσεων και καθορισμού τέλους σχετικά με τις άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε θρησκευτικές εορτές «εμποροπανήγυρεις» και ορισμός επιτροπών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 6ο: Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ναυτιλιακών ειδών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 7ο: Οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘’Χωριουδάκι – Λάκκοι’’ (Μαράθι) στη Δ.Κ. Πάρου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης διάθεσης θέσεων μαθητείας – καθορισμός αριθμού θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, μαθητεία ΕΠΑΣ, μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Πάρου κατά το σχολικό έτος 2017-2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος σχολικών επιτροπών κ. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 11ο: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σε οφειλέτη, λόγω λανθασμένης χρέωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πραγματοποίησης και διάθεση πίστωσης δαπανών έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή επιστρεφομένων από την ΔΕΗ δημοτικών τελών λόγω βεβαίωσης σε λάθος οφειλέτες
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πάρου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

captcha

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos