Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου

21 Νοεμβρίου 2019 14:19

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης


και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 25/11/2019 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2020
ΘΕΜΑ 2ο : Επικαιροποίηση της Προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση της πράξης «Λιμενικά έργα προστασίας Α/Κ Νάουσας Νήσου Πάρου,  Συμπληρωματικά έργα επισκευής του προσήνεμου βορείου μόλου για την βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού»
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση παράδοσης εργοταξιακού χώρου για την εκτέλεση του έργου Επισκευή υποστύλωση κρηπιδώματος Αλιευτικό Καταφυγίου Καλελέ»
ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση για έγκριση δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Πάρου Αντιπάρου
ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση έγκρισης εξόδων μετακίνησης και διαμονής αρχαιολόγων

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου – Αντιπάρου

 

Καραχάλιος Σταύρος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos