ΠΟΛΙΤΙΚΗ (2945)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο κατάστημα της Κοινότητας Κώστου , στις 07-10-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Στην Αθήνα μεταβαίνει αυτές τις ημέρες ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος, προκειμένου να έχει επαφές και συναντήσεις με αρμόδιους παράγοντες και φορείς της πολιτείας για το σκοπό της επιτάχυνσης έργων που αφορούν στο νησί της Πάρου.

Σας ενημερώνουμε ότι η μελέτη με τίτλο «Έρευνα & συμβουλευτικές προτάσεις σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Πάρου», που διενεργείται στα πλαίσια προγραμματικής

Τελικά ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λευκών δεν εννοεί να καταλάβει ότι το χωριό δεν είναι τσιφλίκι και η κοινότητα «μαγαζάκι» του. Δυστυχώς αυτή η νοοτροπία του, που δεν είναι σημερινή, έχει τουλάχιστον την ανοχή του Δημάρχου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Η Τεχνική Υπηρεσία με το εργατοτεχνικό της προσωπικό, το διάστημα αυτό εκτελεί εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Πάρου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 30-09-2019 και ώρα 20.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos