ΠΟΛΙΤΙΚΗ (2945)

Ο Δήμος Πάρου σε μία προσπάθεια συμβολής στην ενίσχυση των δομών Υγείας για την αντιμετώπιση αιφνίδιων καρδιακών επεισοδίων, τοποθέτησε σε κεντρικά σημεία των περιοχών Αλυκής, Μάρπησσας και Νάουσας, φορητούς αυτόματους εξωτερικούς απιδινωτές 24ωρης ετοιμότητας, με τη συνδρομή του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου.

Χωρίς εκπλήξεις, ορίστηκαν σήμερα Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου τα πρόσωπα που θα αναλάβουν θέσεις Αντιδημάρχων καθώς και τη θέση του Προέδρου του νέου Δημοτικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές της 26ης Μαϊου.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30-8-2019, η τελετή παράδοσης – παραλαβής στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας.

Δήμαρχος Πάρου και Πρόεδρος μέχρι πρόσφατα της ΚΔΕΠΑΠ. «Στιγμές Πολιτισμού» στο νησί με πολλές, ποικίλες και σπουδαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις που αποτελούν αναμφίβολα δείγματα προβολής της απώτερης και σύγχρονης φυσιογνωμίας του νησιού με μεγάλη επιτυχία!

Μετά την ορκωμοσία του Δημάρχου Πάρου και των μελών του νέου Δημοτικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές της 26ης Μαϊου, έφθασε η ώρα της εκλογής και της τοποθέτησης των προσώπων που θα παίξουν ρόλο – κλειδί στην υλοποίηση της πολιτικής της παράταξης της πλειοψηφίας, η ώρα δηλαδή της ευθύνης στη διαμοίραση αρμοδιοτήτων.

Με τις διατάξεις που αφορούν ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών στο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών επέρχονται περαιτέρω τροποποιήσεις στον νόμο όσον αφορά τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών τόσο των Δήμων όσοι και των Περιφερειών.

Με την Εγκύκλιο Αριθμού 90 Αρ. Πρ: 59849/21.08.2019 και ΑΔΑ ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08 το Υπουργείο Εσωτερικών παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2, παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α ́134).

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos