Συστάσεις απο την πυροσβεστική για την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με τη χρήση φωτιάς

02 Νοεμβρίου 2018 13:52

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και τα μέτρα πρόληψης που επιβάλλονται από τη Νομοθεσία (Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/ 2005).

Υπενθυμίζουμε ότι επιτρέπεται από την κείμενη Νομοθεσία το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο, από 1ης Νοεμβρίου έως την 30η Απριλίου, για εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Τα μέτρα που επιβάλλονται για την διενέργεια καύσης είναι:

- Πλήρης αφαίρεση της παρεδάφιας βλάστησης σε ακτίνα τουλάχιστον δύο (2) μέτρων από τον όγκο της καύσιμης ύλης.
- Τήρηση ελάχιστης απόστασης της εστίας από παρακείμενη οποιουδήποτε είδους βλάστησης τουλάχιστον ακτίνας δέκα (10) μέτρων.
- Ύπαρξη ικανής ποσότητας νερού για αντιμετώπιση εκδήλωσης πυρκαγιάς που ενδέχεται να ξεφύγει από τον έλεγχο.
- Πλήρης κατάσβεση με νερό των υπολειμμάτων της καύσης πριν την απομάκρυνση από το χώρο.
- Ενδελεχής έλεγχος των καιρικών συνθηκών του επόμενου 8ωρου και άναμμα φωτιάς μόνο όταν πνέουν άνεμοι έντασης έως τριών (3) μποφόρ.
- Ενημέρωση τηλεφωνικά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης το πρωί της ημερομηνίας διενέργειας της καύσης και υποβολή όλων των στοιχείων του διενεργούντα την καύση και της τοποθεσίας με τον όγκο και το είδος των υλικών προς καύση.

Επισημαίνεται ότι αναφέρονται μόνο γεωργικές εργασίες και όχι καύση άλλων υλικών (σκουπίδια κλπ), για τα οποία δεν επιτρέπεται η καύση τους.
Από τα ανωτέρω εξαιρούνται οι οικισμοί και οι οικιστικές περιοχές, στις οποίες απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους καύσης.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Χριστόδουλος Παπαμιχαήλ
Αντιπύραρχος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos