Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων

19 Δεκεμβρίου 2018 16:03

Δυνάμει της με αρ. πρωτ. 72562/29 - 11 - 2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων που διενεργήθηκαν την 21η Οκτωβρίου και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη 12 – 12 – 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:


Παναγιώτα Βούλγαρη Πρόεδρος
Βούλτσος Ιωάννης Α΄ Αντιπρόεδρος
Βιτζηλαίος Στυλιανός Β΄ Αντιπρόεδρος
Μπαχαράκη Σοφία Γεν. Γραμματέας
Μπαλταρέτσου Ελισαμπέτα Ταμίας
Γιαννικόπουλος Ιωάννης Μέλη
Λήτος Ιλιριάνης
Παπαδόπουλος Ιορδάνης
Τζανίδης Γεώργιος
Χατζηγεωργίου Βασίλειος
Χατζηγεωργίου Ιωάννης

 

Η Πρόεδρος                                Η Γραμματέας
Παναγιώτα Βούλγαρη                 Σοφία Μπαχαράκη

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos