Αιτήσεις για την τηλεοπτική πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης

18 Ιανουαρίου 2019 17:07

Μέχρι και την 19η/03/2019, οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Α΄ και του Β΄ Μέρους του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α΄ 169) μπορούν να υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης, ταχυδρομικά, μέσω fax ή μέσω e – mail), στον Δήμο, στον οποίο ανήκει η ΠΕΤΚ της μόνιμης κατοικίας τους ή στα ΚΕΠ που λειτουργούν σε αυτήν, τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022), προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να ενταχθούν σε αυτό (βλ. άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022).


Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών «COSMOTE TV PACK») και η DIGEA (με το πακέτο υπηρεσιών «DIGEA PACK») και οι υπηρεσίες που προσφέρουν δωρεάν στους δικαιούχους παρουσιάζονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο PDF με τίτλο «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Έργου Total TV Coverage».
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ:

1.ΔΑΝΑΚΟΣ
2.ΚΛΕΙΔΟΣ
3.ΚΟΡΩΝΟΣ
4.ΛΙΩΝΑΣ
5.ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ
6.ΜΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ
7.ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ
8.ΚΙΝΙΔΑΡΟΣ
9.ΕΓΓΑΡΕΣ
10.ΜΕΛΑΝΕΣ
11.ΚΕΡΑΜΩΤΗ
12.ΔΟΝΟΥΣΑ
13.ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΣΣΑ
14.ΑΖΑΛΑΣ
15.ΛΥΓΑΡΙΔΙΑ
16.ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ
17.ΠΑΝΕΡΜΟΣ
18.ΣΚΑΔΟ
19.ΓΑΛΗΝΗ
20.ΚΑΤΩ ΚΟΥΦΟΝΗΣI
21.ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΟΝΟΥΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δήμου (κ. Γιώργος Σιδερής, 22853 60114)

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos