Νέο Πρόγραμμα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με στόχο τη Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων

14 Δεκεμβρίου 2019 01:07

Συνάντηση με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων και τη διοίκηση και τους εργαζομένους των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου.


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει ότι μετά από πολύχρονες προσπάθειες και διεκδικήσεις εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του ΕΣΠΑ το έργο με τίτλο: «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο». Η σχετική απόφαση υπεγράφη τη Δευτέρα 9/12/2019 από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, κα Νίκη Δανδόλου.
Πρόκειται για ένα έργο που τόσο το Επιμελητήριο όσο και πολλοί κλάδοι εργαζομένων το περιμένουν εδώ και πολύ καιρό, καθώς συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας στην περιοχή, αφού αφορά την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του τοπικού εργατικού δυναμικού και την πιστοποίησή του σε τεχνικά επαγγέλματα, μεταξύ αυτών και στο χώρο της ναυπηγοεπισκευής.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου, σε 800 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της Κυκλαδικής οικονομίας θα παρασχεθούν από το Επιμελητήριο Κυκλάδων υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και κατάρτισης, με στόχο την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την προσαρμογή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της οικονομίας γενικότερα. Μάλιστα, οι νέες αυτές γνώσεις και δεξιότητες θα πιστοποιηθούν από αναγνωρισμένους φορείς έτσι ώστε το πιστοποιητικό αυτό να αποτελέσει ένα πρόσθετο πλεονέκτημά τους στην αγορά εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο Κυκλάδων πραγματοποίησε συνάντηση με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων ώστε να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στο πρόγραμμα των εργαζομένων του νομού αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εργαζομένων, λόγω της μεγάλης διάρκειας του προγράμματος και των 200 ωρών εκπαίδευσης που προβλέπονται για τους συμμετέχοντες.
Στη συνάντηση αυτή, εκτός από τους Προέδρους και μέλη της Διοίκησης των δύο φορέων παραβρέθηκαν και ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του Εργοστασιακού Σωματείου Νεωρίου, με το οποίο αναμένεται να υπάρξει συνεργασία για την υλοποίηση του προγράμματος, λόγω του μεγάλου αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται στο Νεώριο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων ενημερώθηκαν αναλυτικά για τις δράσεις που έχει αναλάβει το Επιμελητήριο τα τελευταία χρόνια για την κάλυψη θέσεων εργασίας με έμφαση στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αλλά και την αντιμετώπιση της ανεργίας με κάθε τρόπο. Επίσης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για την καλύτερη δυνατή συνεργασία, καταγράφηκαν οι ανάγκες για εκπαίδευση και κατάρτιση και συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους το Επιμελητήριο Κυκλάδων θα μπορούσε να βοηθήσει προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές, τόσο με το τρέχον πρόγραμμα, όσο και με νέα προγράμματα στο μέλλον.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων επεσήμανε ότι το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων ήταν αυτό που είχε εξαρχής υποδείξει την ανάγκη κατάρτισης και πιστοποίησης των εργαζομένων των Κυκλάδων, με έμφαση στο Νεώριο, ζητώντας από το Επιμελητήριο Κυκλάδων να ξεκινήσει τις προσπάθειες διεκδίκησης του προγράμματος, τις οποίες και στήριξε όλα αυτά τα τρία τελευταία χρόνια, και με την ευκαιρία αυτή ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου γι’ αυτό.
Τόνισε μάλιστα ότι με την υλοποίηση του έργου αυτού το Επιμελητήριο Κυκλάδων στοχεύει:
• στην επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναπροσανατολισμού του στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των υφιστάμενων θέσεων εργασίας
• στη δυναμική προσαρμογή και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη διαθρωτικές αλλαγές της οικονομίας ώστε να ανταποκρίνεται ποιοτικά και αποτελεσματικά στις εξειδικευμένες ανάγκες μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας
• στη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και στη μείωση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας
• στην εξοικείωση των εργαζομένων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου υπάρχουν νέα δεδομένα όσον αφορά την τεχνολογική εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας.
Με αφορμή την έγκριση του προγράμματος αυτού το Επιμελητήριο Κυκλάδων πραγματοποίησε συνάντηση και με τον κ. Πάνο Ξενοκώστα, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου ONEX, και τον κ. Βασίλη Σαββίδη, Γενικό Διευθυντή του Νεωρίου, η οποία είναι και η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Επιμελητηρίου και της μεγαλύτερης επιχείρησης-μέλους του, μετά την επίσημη ανάληψη της ιδιοκτησίας των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου από την ONEX A.E.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τόσο θέματα πιστοποίησης και κατάρτισης νέων με στόχο την απασχόλησή τους στο Νεώριο, καθώς αυξάνονται οι ανάγκες της επιχείρησης για εργατικό δυναμικό, και τέθηκαν οι βασικοί άξονες συνεργασίας με στόχο το κοινό όφελος και την πρόοδο και ευημερία της τοπικής κοινωνίας.
Αναφορικά με το πρόγραμμα «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο» αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 2.584.000€, ενώ οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα συνολικού ύψους 800.000€, δηλαδή 1000€/συμμετέχοντα, που είναι σημαντικό τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για την κίνηση της τοπικής αγοράς.
Σύντομα το Επιμελητήριο θα απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους εργαζόμενους των Κυκλάδων για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
Με την ευκαιρία της ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, το Επιμελητήριο Κυκλάδων ευχαριστεί θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση και την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Νίκη Δανδόλου για την κατανόηση της σημασίας του έργου για τις τοπικές κοινωνίες των Κυκλάδων και για τη συμβολή τους στην ευόδωση των σχετικών προσπαθειών του Επιμελητηρίου για την έναρξή του. Ευχαριστεί επίσης και την πρώην υπουργό κα Αχτσιόγλου αλλά και όλους τους υπευθύνους των προηγούμενων κυβερνήσεων που συνέβαλαν στην διαμόρφωση και ωρίμανση των συνθηκών πραγματοποίησης του προγράμματος αυτού κατά τη διάρκεια των τριών ετών που διήρκεσε η διεκδίκησή του μέχρι την τελική έγκρισή του.
Με την παραπάνω θετική εξέλιξη το Επιμελητήριο Κυκλάδων αποδεικνύει έμπρακτα τη σταθερή στρατηγική του για την αναβάθμιση των προσόντων του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, την οποία και θεωρεί ως βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την ευημερία των νησιών μας. Οι πρωτοβουλίες αυτές του Επιμελητηρίου θα συνεχιστούν και θα ενταθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, με στόχο τη διαρκή υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού των Κυκλάδων για την ενίσχυση της θέσης του στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos