Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

06 Μαρτίου 2020 20:34

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Κατασκευή και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» συνολικού προϋπολογισμού 713.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Ν.Κυκλάδων)


Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 και μπάσκετ – βόλεϊ, Kοινότητας Σχοινούσας» προϋπολογισμού 595.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Αγ. Αρσενίου, Kοινότητας Αγ. Αρσενίου» προϋπολογισμού 117.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                                          ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010       600.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ                                                  113.000.00 €
ΣΥΝΟΛΟ                                                                    713.000.00€

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos