Τέσσερα βραβεία για την Attica Group στα Health & Safety Awards 2021

16 Ιουνίου 2021 19:31

test1

test2

test2

Η Attica Group, μητρική εταιρεία των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES και HELLENIC SEAWAYS, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει τη βράβευσή της με 4 βραβεία στα Health & Safety Awards 2021 που διοργανώθηκαν από την Boussias Communications.

Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Μαΐου στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, η Attica Group βραβεύτηκε ως ακολούθως:

 Winner στον κλάδο «Ναυτιλία / Shipping», που αφορά στη συνολική ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων, επιβατών και επισκεπτών σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα πλοία του Ομίλου.

 Gold βραβείο στην κατηγορία «Προσβασιμότητα Χώρου σε ΑΜΕΑ / Disability Facilitate Space» για τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλα τα πεδία των εργασιακών χώρων που υποδέχονται και φιλοξενούν ασφαλώς, υπαλλήλους, πελάτες ή και επισκέπτες ΑΜΕΑ.

 Gold βραβείο στην κατηγορία «Εκκένωση Εγκαταστάσεων / Premises Evacuation» για την αναγνώριση των δράσεων και των διαδικασιών που έχουν να επιδείξουν οι υποδομές, ο εξοπλισμός και σύγχρονες τεχνολογίες του Ομίλου, σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης των εγκαταστάσεων σε Θάλασσα και Ξηρά, με ειδική έμφαση σε ΑΜΕΑ.

 Bronze βραβείο στην κατηγορία «COVID-19: Μέσα αντιμετώπισης στους χώρους εργασίας / COVID-19: Resources for the workplace» για τις δράσεις του Ομίλου με στόχο την μείωση του κινδύνου έκθεσης των εργαζομένων στο ιό SARS-CoV-2 στον χώρο εργασίας (ταξινόμηση κινδύνου θέσεων εργασίας, συστάσεις/οδηγίες σε εργαζόμενους/εξωτερικούς συνεργάτες, λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης, ιεραρχία ελέγχων, έκδοση ασφαλών πρακτικών/οδηγιών, προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό, κτλ.).

Η Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 32 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 60 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 400.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως

Four awards for Attica Group at Health & Safety Awards 2021

WINNER in the ‘Shipping’ section

GOLD in the ‘Disability Facilitate Space’ category

GOLD in the ‘Premises Evacuation’ category

BRONZE award in the ‘COVID-19: Resources for the workplace’ category

Attica Group, the parent company of SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES and HELLENIC SEAWAYS, is proud to announce that it won 4 awards at Health & Safety Awards 2021, which were hosted by Boussias Communications.

At the award ceremony, which took place on Thursday, 20 May, at the SNFCC Lighthouse, Attica Group received the following awards:

  • Winner in the ‘Shipping’ section, which concerns overall development, management and monitoring of the Health & Safety of employees, passengers and visitors in all building facilities and vessels of Attica Group.
  • Gold award in the ‘Disability Facilitate Space’ category for practices implemented in all workspace areas for the safe reception of disabled employees, customers and/or visitors.
  • Gold award in the ‘Premises Evacuation’ category in recognition of actions and procedures related to infrastructure, equipment and modern technology for evacuation of premises at sea or ashore, with special emphasis to the needs of disabled persons.
  • Bronze award in the ‘COVID-19: Resources for the workplace’ category for the Group’s actions aimed at reducing the risk of employees’ exposure to the SARS-CoV-2 virus in the workplace (risk ranking of work station, recommendations/instructions for employees/external partners, special preventive measures, ranking of controls, issuing of safe practices/guides, personal protective equipment, etc.).

Attica Group is engaged in passenger shipping through SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS and AFRICA MOROCCO LINK operating 32 vessels providing modern, high-quality transportation services in Greece and abroad. Attica’s vessels serve 60 unique destinations in 4 countries, connecting 71 ports transporting over 7 million passengers, 1 million passenger vehicles and 400,000 trucks every year.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos