Με 3 θέματα που αφορούν και την Πάρο συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

27 Φεβρουαρίου 2015 17:11

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05/03/2015 και ώρα 11:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :


1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή της Γέφυρας του Ποταμού Μάκαρη».

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & φωτεινών σηματοδοτών εθνικού & επαρχιακού Δικτύου Ν. Ρόδου».

3. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο Π.Ε. της Ρόδου».

4. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καρπάθου».

5. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καλύμνου».

6. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κω».

 

7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, πλημμυρών, καταπτώσεων κτλ, στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Σύρου – Μυκόνου – Πάρου».

8. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, πλημμυρών, καταπτώσεων κτλ, στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Κέας - Κύθνου».

9. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση βλάβης στην επαρχιακή οδό στον οικισμό Βουρκωτή ν. Άνδρου (2015)».

10. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Ίου (2014)».

11. Έγκριση όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς και λοιπών υλικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καρπάθου» προϋπολογισμού 150.000,00 € με φπα.

12. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για α) την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδ/σου προϋπολογισμού 37.000,00€ με ΦΠΑ και β) την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης για ΟΑΕΔ Ρόδου προϋπολογισμού 10.800,00€ προ ΦΠΑ.

13. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη «Προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομού συστήματος αφαλάτωσης δυναμικότητας 20m3/ημέρα στη νήσο Ρω Μεγίστης».

14. Προφορική μειοδοτική δημοπρασία «Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου».

15. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Περιφερειακών Παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

16. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών επιτροπών για την διενέργεια του διαγωνισμού: «Προμήθειας Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Μονάδας Αφαλάτωσης Κουφονησίου Εφεδρικής Ισχύος 350 KVA».

17. Έγκριση πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την (Ομάδα 2 – Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς) του διαγωνισμού με τίτλο: «Κάλυψη ταχυδρομικών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον Νομό Κυκλάδων για το έτος 2015».

18. Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης υποφακέλου ''Οικονομική Προσφορά'' του διαγωνισμού: «Καθαριότητα γραφείων και χώρων αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου – Άνδρου – Θήρας – Κέας / Κύθνου – Μήλου – Μυκόνου – Νάξου – Πάρου και Τήνου».

19. Έγκριση νέων αναγκών και τροποποιήσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015.

20. Δικαστικές Υποθέσεις.

21. Εξέταση Θεμάτων Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου.

22. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

23. Έγκριση Δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

24. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

25. Έγκριση Δράσεων του τμήματος Δια βίου Μάθησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

26. Έγκριση δαπανών - έργων οικονομικού έτους 2014 που δεν εξοφλήθηκαν εντός της χρήσης του οικ. έτους 2014 σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

27. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων.

28. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

29. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

30. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Ο Πρόεδρος

Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos