4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κύθνου

16 Μαρτίου 2015 15:49

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη 4η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ. μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φιλιππαίος Γ. Κωνσταντίνος

Πίνακας θεμάτων της 4ης τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 17-02-2015, που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 663/12-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ.

Θέμα 1ο : «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2014 για το τέταρτο τρίμηνο».
Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.– Δήμαρχος κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

Θέμα 2ο: «Λήψη απόφασης για την ανατροπή - αποδέσμευση των ανεκτέλεστων δεσμευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών οικονομικού έτους 2014».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – κ. Ηλιού Γεώργιος

Θέμα 3ο: «Λήψη απόφασης περί αδυναμίας του Δήμου Κύθνου να εκτελέσει με δικά του μέσα τις υπηρεσίες καθαριότητας».
Εισηγητής: Δήμαρχος - κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

Θέμα 4ο: «Λήψη απόφασης περί αδυναμίας του Δήμου Κύθνου να εκτελέσει με δικά του μέσα τις φορολογικές του υποχρεώσεις και την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος».
Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, Αντιδήμαρχος – κ. Ηλιού Γεώργιος

Θέμα 5ο: «Έγκριση πίστωσης χρηματικού ποσού για την εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου στην Τ.Κ. Δρυοπίδας».
Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυοπίδας, κ. Μαρτίνος Σταμάτιος.

Θέμα 6ο: «Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κύθνου (ΔΗ.Κ.Ε. Κύθνου) ο.ε. 2015».
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε. Κύθνου – κ. Λαρεντζάκης Γεώργιος

Θέμα 7ο: «Λήψη απόφασης Δ.Σ. για την παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Κτιρίου Κύθνου»».
Εισηγητές: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος , Αντιδήμαρχος – κ. Ηλιού Γεώργιος, μηχανικός του Δήμου κ. Μήλας Νικόλαος

Θέμα 8ο: «Λήψη απόφασης στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 για την υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, (άρθρο 12 παρ.14 του Ν. 4071/2012)».
Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

Θέμα 9ο: «Ορισμός Εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπών»
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Θέμα 10ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση υπογραφής της σύμβασης μεταξύ Ο.Τ.Δ. Αλιείας και Δήμου Κύθνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Αγορά παραδοσιακών στολών / Δήμος Κύθνου» στον Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας 2007-2013»».
Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos