Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

22 Ιουλίου 2015 16:40

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/07/2015 και ώρα 11:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :


1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βλαβών οδού Φιλερήμου».
2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, εξέταση ενστάσεως, για το έργο: «Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων εκκένωσης αερίου με νέα φωτιστικά σώματα κρυσταλλοδιόδων (LED), για τον οδικό φωτισμό, σε τμήματα του Επαρχιακού Δικτύου της Ν. Ρόδου. (Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος ''ΕΝΕΡΓΕΙΝ'')».
3. Έγκριση 2ης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Καμείρου».
4. Έγκριση κόστους ηλεκτροδότησης του έργου: «Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κάσου».
5. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμύρων, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της Π. Ε. Θήρας».
6. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Σήμανση – Ασφάλεια οδικού δικτύου Νάξου, Αμοργού & Ηρακλειάς».
7. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (2015)».

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Γυμνασίου Μεσσαριάς Νήσου Θήρας».
9. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών διατροφής και κατεψυγμένων πουλερικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρόδου προϋπολογισμού 65.400,00 € με ΦΠΑ καθώς και τα πρακτικά κλήρωσης μελών επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης - ενστάσεων – παρακολούθησης και παραλαβής του άνω διαγωνισμού και την έγκριση διάθεσης πίστωσης 65.400,00 € για τη διενέργεια του άνω διαγωνισμού.
10. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης προσφορών πρόχειρων διαγωνισμών για το ''Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην ΠΕ Κω, ΠΕ Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου''.
11. Έγκριση όρων προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης Π.Ε. Κυκλάδων και πρακτικού κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού.
12. Ματαίωση του αριθμ. 15738/1206/29-01-2015 πρόχειρου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών.
13. Έγκριση δέσμευσης και ανάθεσης προηγούμενης εγκριτικής απόφασης.
14. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 1/1/2015 – 30/06/2015.
15. Έγκριση Δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
16. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
17. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
18. Έγκριση δαπανών έργου.
19. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων.
20. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων.
21. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

22. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

23. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Ο Πρόεδρος

Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos