Πρόσκληση συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής περιφέρειας Ν.Α

15 Ιουλίου 2016 18:20

test1

test2

test2

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου Τήλου».
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στους πρόποδες Φιλερήμου».
3. Έγκριση πρακτικών του μειοδοτικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου : «Αναβάθμιση πυροπροστασίας κέντρου ΑΜΕΑ ΕΛΠΙΔΑ».
4. Έγκριση πρακτικών του μειοδοτικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου : «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης επαρχιακού δικτύου ν. Κω».
5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου περιοχής στρατοπέδου δήμου Πάτμου».
6. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού Λάερμα - Θάρρι και Λάερμα - Άγιος Ισίδωρος».
7. Έγκριση όρων δημοπράτησης και επιτροπής διαγωνισμού για το έργο : «Συντηρήσεις -Επισκευές σχολικών κτιρίων» του Δήμου Σίφνου.
8. Έγκριση όρων δημοπράτησης και επιτροπής διαγωνισμού για το έργο : «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Μυκόνου.

9. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (Αποσφράγιση – αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) για την : «Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κυκλάδων (2015-2016)».
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης ν. Σερίφου (πυρκαγιές 2013)».
11. Έγκρισης προμήθειας οργάνων γυμναστικής δημοτικού σχολείου ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ.
12. Έγκριση του 2ου πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών για όλες τις ΠΕ Κυκλάδων» - «Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών».
13. Έγκριση του πρακτικού της διαπραγμάτευσης για την «Καθαριότητα χώρων και γραφείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων» - Τμήμα 1: ΠΕ ΣΥΡΟΥ.
14. Έγκριση σχεδίου δημοπράτησης για την μίσθωση αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας.
15. Έγκριση εισήγησης της υπηρεσίας για την λήψη νέας απόφασης επί πρακτικού μεταφοράς μαθητών κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
16. Τροποποίηση άρθρων Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων για τη «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».
17. Εξειδίκευση των όρων και επικαιροποίηση σχεδίων προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων για τη «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».
18. Έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εκ νέου υπολογισμό του Φ.Π.Α. σε δαπάνες και έργα, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
20. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
21. Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τη χρονική περίοδο 1/1/16 – 30/6/2016.
22. Έγκριση Δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
23. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
24. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
25. Δικαστικές Υποθέσεις.
26. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

27. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

28. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Ο Πρόεδρος

Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos