Δύο σημαντικά έργα ύδρευσης στη Σαντορίνη, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

05 Οκτωβρίου 2016 16:44

test1

test2

test2

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου και κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών προτάσεων, εντάχθηκαν στην χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Νοτίου Αιγαίου – ΕΣΠΑ 2014-2020, δύο σημαντικά έργα ύδρευσης στο νησί της Σαντορίνης, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 891.000 ευρώ.

Πρόκειται για τα έργα «Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας» επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 466.000 ευρώ και «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 425.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας» αποτελεί η υδροδότηση του οικισμού Βουρβούλου με αφαλατωμένο πόσιμο νερό από την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού Ημεροβιγλίου, νήσου Θήρας. Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν βαρυτικά δίκτυα ύδρευσης , που ξεκινούν από τις υφιστάμενες δεξαμενές και παροχετεύουν την ευρύτερη περιοχή, την οποία χωρίζουν σε ζώνες υδροδότησης. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή δύο νέων δεξαμενών – βανοστασίων ύδρευσης, χωρητικότητας 42m3 και 57m3, κοντά στις υφιστάμενες δεξαμενές, ένα αντλιοστάσιο ύδρευσης, καθώς και η επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Θήρας.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/03/2017.

Το έργο «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας» αφορά στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 3.685 μέτρων, που ξεκινά από τη θέση της υφιστάμενης δεξαμενής του οικισμού Πύργου και ακολουθώντας την επαρχιακή οδό, κινείται προς τον οικισμό Μεγαλοχωρίου, καταλήγοντας στην υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης του Μεγαλοχωρίου.
Προβλέπεται επίσης η κατασκευή νέας βοηθητικής δεξαμενής 105m3 στον περιβάλλοντα χώρο της δεξαμενής Πύργου. Από τη νέα δεξαμενή θα ξεκινά το υπό μελέτη εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης, προς τον οικισμό Μεγαλοχωρίου.
Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/03/2017

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos