Συνεδρίαση της Οικ/κής Επιτροπής, Περ/ειας Νοτίου Αιγαίου

14 Δεκεμβρίου 2017 18:09

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2 περίπτωση γ. του ν. 4412/2016 του έργου: «Κατεπείγουσες επεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού & φωτεινής σηματοδότησης στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ρόδου».
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 32 παρ 2 περίπτωση γ. του ν. 4412/2016 του έργου: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων Ν. Καρπάθου - Ν. Κάσου».
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο –ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Φύτευση δενδρυλλίων στην Κάλυμνο για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας».
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Έργα συντηρήσεων - επισκευών σχολικών κτιρίων νήσου Λειψών».
5. Λήψη απόφασης για το 3ο Πρακτικό του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου και Ανατολικές Ακτές - Αεροδρόμιο».

6. Εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμού επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου».
7. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση-συντήρηση οδικού δικτύου Νάξου (χρήση 2017)».
8. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών-συντήρηση οδικού επαρχιακού δικτύου νήσου Νάξου».
9. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Θήρας (2017)».
10. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Μυκόνου».
11. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (χρήση 2017)».
12. Έγκριση πολυετούς δέσμευσης πίστωσης για το έργο: «Συντήρηση ισογείου κτιρίου πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων».
13. «Διαδικασία διαπραγμάτευσης κατόπιν άγονου τμήματος συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών-τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ΠΕ Σύρου-Ομάδα Β’ : Νωπά Προϊόντα» - Διαβίβαση 2ου πρακτικού αξιολόγησης –Στάδιο αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης.

14. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών οικονομικής προσφοράς διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.
15. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την κάλυψη δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στο κολυμβητήριο Ερμούπολης σύμφωνα με την 89924/7478/2017 διακήρυξη.
16. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ‘’Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου’’.
17. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Κατασκευή Περιπτέρου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση MITT 2018 της Μόσχας».
18. Έγκριση για την επιστροφή ποσού Κοινοτικής συνδρομής για το έργο ΕΝΕΡΓΕΙΝ.
19. Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης Συμβάσεων που αφορούν πιστοποίηση τοπικών προϊόντων ως ΠΓΕ.
20. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

21. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
22. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
23. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

24. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

25. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης των επίσημων εορτών-τελετών που διοργανώνονται κατ’ έτος στην έδρα καθώς και των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2018.

26. Έγκριση απευθείας ανάθεσης καθώς και του πρακτικού κλήρωσης των μελών των επιτροπών για την «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου έτους 2018».

27. Έγκριση της ανάθεσης εργασιών, της σύμβασης εργασιών και έγκριση πολυετούς δέσμευσης για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών στη ν. Νάξου, περιοχή Οικισμού Κορώνου.
28. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
29. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

30. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

31. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Ο Πρόεδρος

Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos