Συνεδριαση οικονομικης επιτροπής Π.Ν. Αιγαίου

19 Σεπτεμβρίου 2018 18:43

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση { α) λόγω του κατεπείγοντος του 1ου θέματος ως προς την άμεση ανάγκη έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας με την εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου,


β) λόγω του κατεπείγοντος του 2ου και 3ου θέματος ως προς την άμεση ανάγκη έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας με την εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης των συνοπτικών διαγωνισμών στο πλαίσιο της πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015 – 2016 - Υποέργου 3 και Υποέργου 4, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, γ) λόγω του κατεπείγοντος του 4ου θέματος ως προς την ανάγκη συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας μεταφοράς μαθητών με την τροποποίηση των αποφάσεων 103/2018 και 269/2018 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ν. Κάρπαθου του διεθνούς διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 2017-2019, δ) λόγω του κατεπείγοντος του 5ου θέματος ως προς την ανάγκη συνέχισης της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών με την παράταση εκτέλεσης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2018 έως τις 31-12-2018, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, ε) λόγω του κατεπείγοντος του 6ου θέματος ως προς την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας με την έγκριση των όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) για το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πηγαδιών Καρπάθου», ζ) λόγω του κατεπείγοντος του 7ου θέματος ως προς την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Σύρου (χρήση 2018)», η) λόγω του κατεπείγοντος του 8ου θέματος με την έγκριση του πρακτικού παραλαβής εργασιών, Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, θ) λόγω του κατεπείγοντος του 9ου θέματος ως προς την έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, ι) λόγω του κατεπείγοντος του 10ου θέματος ως προς τα χρονικά περιθώρια δράσεων με την έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, κ) λόγω του κατεπείγοντος του 11ου θέματος ως προς τα χρονικά περιθώρια δράσεως με την έγκριση ορθής επανάληψης αναδόχου και δαπάνης, εγκριθείσας δράσης, Πολιτισμού Κυκλάδων } της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί, στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου Σύρου (είδη διατροφής, βασικής υλικής συνδρομής και σχολικά είδη).
2. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016- ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».
3. Εκ νέου έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016 - ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ».
4. Τροποποίηση αποφάσεων 103/2018 και 269/2018 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ν. Κάρπαθου του διεθνούς διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 2017-2019.
5. Παράταση εκτέλεσης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2018 έως τις 31-12-2018.
6. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησής αυτού για το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πηγαδιών Καρπάθου».
7. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Σύρου (χρήση 2018)».
8. Έγκριση πρακτικού παραλαβής εργασιών, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
9. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
10. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
11. Ορθή επανάληψη αναδόχου και δαπάνης εγκριθείσας δράσης Πολιτισμού Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος


Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos