×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 932

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για την αυτοτελή λειτουργία των νοσοκομείων Σύρου και Νάξου

18 Νοεμβρίου 2013 19:07

Τροπολογία για την αυτοτελή λειτουργία των νοσοκομείων Σύρου και Νάξου και την ακύρωση της διασύνδεσής τους, κατέθεσε ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος και άλλοι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,

με αφορμή σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, με το οποίο προτείνεται η επαναφορά στο προ του 2012 καθεστώς διασύνδεσης των νοσοκομείων Μυτιλήνης-Λήμνου και Σάμου-Ικαρίας. Όπως τονίζεται στο κείμενο της τροπολογίας, η μέχρι σήμερα εμπειρία απέδειξε ότι τα νοσοκομεία της νησιωτικής Ελλάδας δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να λειτουργήσουν ούτε ως ενιαία ούτε ως διασυνδεδεμένα, διότι για την εύρυθμη λειτουργία τους απαιτούνται ξεχωριστές διοικήσεις, οργανισμοί και προϋπολογισμοί. Η ανορθολογική διασύνδεση που είχε επιβάλλει το υπουργείο Υγείας, οδήγησε σε σωρεία αρνητικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα λειτουργίας τους, όπως μείωση κλινών, μείωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, κατάργηση θέσεων ιατρών κρίσιμων ειδικοτήτων και υποβάθμιση τμημάτων κορμού, δυσχέρεια στην προμήθεια υλικών και στη συντήρηση των τεχνικών υποδομών κ.ά. Για τους λόγους αυτούς ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει α) την ανάκληση της υπουργικής απόφασης Υ4α/ΟΙΚ84627 του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1681/28/07/2011) καθ' όσον αφορά τη διασύνδεση Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» με το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου και β) την νομοθετική ρύθμιση της πλήρους, αυτόνομης και αυτοτελούς λειτουργίας ως ΝΠΔΔ του Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο», καθώς και του Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου.

18 Νοεμβρίου 2013

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-  ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 201124/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011)».

Θέμα: «Ανάκληση της απόφασης για την διασύνδεση του Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» με το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την, από 25/07/2011, υπουργική απόφαση Υ4α/ΟΙΚ84627 του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1681/28/07/2011) διασυνδέθηκαν, μεταξύ άλλων, το Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» με το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου.

Σε εφαρμογή του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α') με την από 31/12/2012, υπουργική απόφαση Αριθμ. Υ4α/οικ. 123898, (ΦΕΚ 3499 31/12/2012) το Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» και το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου, μετατρέπονται σε ενιαίο Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Δυστυχώς η μέχρι σήμερα εμπειρία απέδειξε ότι ήταν δικαιολογημένες οι αντιρρήσεις για τις διασυνδέσεις των προαναφερθέντων μονάδων υγείας, που είχε εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς και άλλοι πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς, ιδιαίτερα φορείς των τοπικών κοινωνιών.

Η ανορθολογική αυτή διασύνδεση είχε σωρεία αρνητικών επιπτώσεων κατά την διάρκεια της μέχρι τώρα λειτουργίας τους, όπως μείωση κλινών, μείωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, κατάργηση θέσεων ιατρών κρίσιμων ειδικοτήτων και υποβάθμιση τμημάτων κορμού, δυσχέρεια στην προμήθεια υλικών και στη συντήρηση των τεχνικών υποδομών κ.ά.

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε α) την ανάκληση της υπουργικής απόφασης Υ4α/ΟΙΚ84627 του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1681/28/07/2011) καθ' όσον αφορά τη διασύνδεση Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» με το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου και β) την νομοθετική ρύθμιση της πλήρους, αυτόνομης και αυτοτελούς λειτουργίας ως ΝΠΔΔ του Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο», καθώς και του Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Προστίθεται άρθρο ... με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«α) Ανακαλείται η από 25/07/2011, υπουργική απόφαση Υ4α/ΟΙΚ84627 του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1681/28/07/2011), καθ' όσον αφορά την διασύνδεση του Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» με το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου.

β) Το Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» και το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου εξαιρούνται από ρυθμίσεις του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α'). Η υπουργική απόφαση Υ4α/οικ. 123898 ανακαλείται όσον αφορά το Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» και το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου.

γ) Το Γ. Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» και το Γ.Ν.- Κ.Υ. Νάξου λειτουργούν ως πλήρως αυτόνομα και αυτοτελή ΝΠΔΔ.

Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Συρμαλένιος Νικόλαος

Γλέζος Μανώλης

Ζερδελής Γιάννης

Ξανθός Ανδρέας

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos