×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 932

Πρόσκληση - θέματα συνεδρίασης Δ.Σ. Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

06 Απριλίου 2014 11:28

Συνεδριάζει την Τρίτη 8/4/2014 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος» με 13 θέματα στη ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σίφνου.

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/8.6.2006),που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Απολλωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κορωναίος», στις 8 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκ νέου έκδοση κανονιστικής απόφασης, κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, σχετικά με τη χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα για το έτος 2014, ύστερα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των Συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας και της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα και την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)

2. Εκ νέου έκδοση κανονιστικής απόφασης, κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων προς ενοικίαση ή δημοπράτηση χώρων για το έτος 2014, ύστερα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των Συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας και της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα και την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)

3. Εκ νέου έκδοση κανονιστικής απόφασης, κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, σχετικά με την υδροδότηση πισίνων για το έτος 2014, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των Συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας και της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα και την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός)

4. Εκ νέου έκδοση κανονιστικής απόφασης, κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, σχετικά το κάψιμο χόρτων για το έτος 2014, ύστερα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των Συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας και της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα και την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ι. Σταυριανός)

5. Εκ νέου έκδοση κανονιστικής απόφασης, κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας για το έτος 2014, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας και την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ. Γεώργιος Ν. Σταυριανός)

6. Εκ νέου έκδοση κανονιστικής απόφασης, κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, σχετικά με τη διαχείριση του κυκλοφοριακού στο κέντρο της Απολλωνίας για το έτος 2014, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας και την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ. Γεώργιος Ν. Σταυριανός)

7. Εκ νέου έκδοση κανονιστικής απόφασης, κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, σχετικά με την απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων από το λιμάνι των Καμαρών για το έτος 2014, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας και την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)

8. Εκ νέου έκδοση κανονιστικής απόφασης, κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, σχετικά με τη διέλευση οχημάτων από την παραλία του Βαθιού για το έτος 2014, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας και την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας κ. Γεώργιος Ν. Σταυριανός)

9. Εκ νέου έκδοση κανονιστικής απόφασης, κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, σχετικά με την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα για το έτος 2014 μετά από σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα και την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: O Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Σταύρος Βέλλης)

10. Εκ νέου έκδοση κανονιστικής απόφασης, κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, σχετικά με τον προσδιορισμό των επιτρεπόμενων προς μεταφόρτωση οικοδομικών υλικών χώρων για το έτος 2014 μετά από σχετική γνωμοδότηση των Συμβουλίων της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα και της Δημοτικής Κοινότητας Απολλωνίας και την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σανάκης)

11. Έγκριση της μελέτης για τη δράση «Περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάπλαση πλατείας Καμαρών, πλατείας Αγίας Μαρίνας, χώρων στάθμευσης και συνδετήριου παραλιακού δρόμου οικισμού Καμαρών Σίφνου»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)

12. Τροποποίηση σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου, μετά τον ορισμό νέου εκπροσώπου από τον Οικολογικό Σύλλογο Καμαρών «Η Μερόπη»

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σανάκης)

13. Κάλυψη εξόδων για μετακίνηση εκτός έδρας Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, δημοτικών συμβούλων και δημοτικών υπαλλήλων

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Σούλης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos