Κύθνος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

18 Νοεμβρίου 2014 12:45

Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 18η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Κύθνου στις 20/11/2014 που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 4284/14-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ.

Θέμα 1ο: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2014».

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος – κ. Ηλιού Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος – κ. Βασάλος Ιωάννης

Θέμα 2ο : «Σύνταξη έκθεσης Γ' τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.».

Εισηγητές: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Μαυράκη Αικατερίνη, κα. Πρωΐου Σταυρούλα

Θέμα 3ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή τέλους ανά κατηγορία υπόχρεων (καταστήματα , κατοικίες κ.α.) (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 25/75 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 429 / 76 και το άρθρο 5 του Ν. 1080 / 80 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν) για το οικ. έτος 2015».

Εισηγητές: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Μαυράκη Αικατερίνη, κα. Πρωΐου Σταυρούλα

Θέμα 4ο : «Λήψη απόφασης για την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) και μεταβολή συντελεστού αυτού (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080 /80 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν) για το οικ. έτος 2015».

Εισηγητές: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Μαυράκη Αικατερίνη, κα. Πρωΐου Σταυρούλα

Θέμα 5ο: «Λήψη Απόφασης για προσαύξηση κατά 25% του συντελεστή φόρου για ενίσχυση κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης σχολείων (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6β του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν) για το οικ. έτος 2015».

Εισηγητές: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Μαυράκη Αικατερίνη, κα. Πρωΐου Σταυρούλα

Θέμα 6ο : «Λήψη απόφασης για μείωση ή απαλλαγή από φόρο και τέλη για άπορους, άτομα με αναπηρίες και πολυτέκνους (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν)».

Εισηγητές: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Μαυράκη Αικατερίνη, κα. Πρωΐου Σταυρούλα

Θέμα 7ο: «Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικ. έτος 2015».

Εισηγητές: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Μαυράκη Αικατερίνη, κα. Πρωΐου Σταυρούλα

Θέμα 8ο: «Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή τελών Νεκροταφείου του Δήμου Κύθνου για το οικ. έτος 2015».

Εισηγητές: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Μαυράκη Αικατερίνη, κα. Πρωΐου Σταυρούλα

Θέμα 9ο: «Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή τελών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κύθνου για το οικ. έτος 2015».

Εισηγητές: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Μαυράκη Αικατερίνη, κα. Πρωΐου Σταυρούλα

Θέμα 10ο: «Λήψη απόφασης για την λογιστική τακτοποίηση των εισπρακτέων υπολοίπων».

Εισηγητές: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Μαυράκη Αικατερίνη, κα. Πρωΐου Σταυρούλα

Θέμα 11ο: «Κατανομή ΣΑΤΑ».

Εισηγητές: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, κα. Μαυράκη Αικατερίνη, κα. Πρωΐου Σταυρούλα

Θέμα 12ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015».

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος – κ. Ηλιού Γεώργιος, κ. Μήλας Νικόλαος

Θέμα 13ο: «Έγκριση προγραμματικής σύβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση κουνουπιών ετών 2015-2016».

Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Φιλιππαίος Κων/νος, ΠΕ Γεωπόνος – κ. Γονιδάκης Αντώνιος

Θέμα 14ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ποσοστού τρίκυκλων ή τετράκυκλων οχημάτων επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράχρονων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Θέμα 15ο: «Έγκριση κατανομής επιχορήγησης του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κύθνου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης πίστωσης».

Εισηγητές: Δήμαρχος κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης – κα. Φίλιππα Ιωάννα.

Θέμα 16ο: «Λήψη απόφασης για λύση σύμβασης μισθώματος ιδιοκτησίας Βλαστάρη Δημητρίου για πολιτιστικούς σκοπούς του Δήμου Κύθνου».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Θέμα 17ο: «Ψηφιακός χάρτης - Δωρεάν τουριστική εφαρμογή».

Εισηγήτρια – κα. Φίλιππα Ιωάννα Δημοτική Σύμβουλος».

Θέμα 18ο : «Λήψη απόφασης για τον αριθμό των αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) βάσει του Ν. 4264/2014».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Θέμα 19ο : «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου – Αντιδημάρχου στη Σύρο».

Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos