Ψήφισμα: Γενικής Συνέλευσης Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων

06 Φεβρουαρίου 2021 18:18

Αναγνώριση, εκ μέρους της πολιτείας, του πολύπλευρου έργου των Συλλόγων και συνακόλουθη μέριμνα, ώστε να στηριχθούν σε αυτή τη δύσκολη για όλους συγκυρία.

Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών στη νησιωτική Ελλάδα αποτελούν τους αφανείς στυλοβάτες της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της κοινωνικής συνοχής.
Σύλλογοι, Σωματεία, Αδελφότητες και Ομοσπονδίες και λοιπές Συλλογικότητες παράγουν καθημερινά πολιτιστικά αγαθά και πολιτιστικές υπηρεσίες και φροντίζουν, εκ παραλλήλου ή σε συνέργεια με σύγχρονες μορφές πολιτιστικής δημιουργίας, για την ανάδειξη και προώθηση κάθε μορφής λαϊκού πολιτισμού του τόπου τους.
Πολλοί εξ αυτών, υλοποιούν δράσεις και για την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική πρόοδο και συνοχή (εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αιμοδοσίες, κ.α.) Ταυτόχρονα δημιουργούν δίκτυα αλληλεγγύης και ενδυνάμωσης στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται.
Με την έναρξη των περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας, οι δραστηριότητες σχεδόν στο σύνολο τους έχουν ατονήσει και κατά συνέπεια τα έσοδα έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Αποτέλεσμα είναι να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα βιωσιμότητας.
Εκατοντάδες εργαζόμενοι (χοροδιδάσκαλοι, γραμματείς, μουσικοί, και λοιπές ειδικότητες) έχουν μείνει άνεργοι χωρίς καμία στήριξη από την πολιτεία. Τα μέλη των Συλλόγων ταλανιζόμενα τα ίδια από την οικονομική δυσπραγία αδυνατούν να συνδράμουν περαιτέρω για τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα.
Επιπροσθέτως, πολλές εκ των αναφερόμενων συλλογικοτήτων αδυνατούν να συγκαλέσουν εκλογο-απολογιστικές συνελεύσεις ώστε να γίνουν με δημοκρατικό και ορθό τρόπο οι εκλογές. Αποτέλεσμα είναι να χάνουν τη νομιμοποίηση τους στις τράπεζες και στις λοιπές συναλλαγές τους.
Με το παρόν ψήφισμα διεκδικούν την αναγνώριση, εκ μέρους της πολιτείας σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, του πολύπλευρου έργου το οποίο προσφέρουν στους τόπους τους και την συνακόλουθη μέριμνα που οφείλει αυτή να επιδείξει ώστε να στηριχθούν σε αυτή τη δύσκολη για όλους συγκυρία.
Συγκεκριμένα, διεκδικούμε:
1. την ένταξη τους στην διαδικασία αναστολής με όλα τα παρεπόμενα ευεργετήματα (μείωση ενοικίων όπου υπάρχουν γραφεία, αναστολές συμβάσεων εργαζομένων, έκτακτη οικονομική ενίσχυση, κτλ.)
2. το σχεδιασμό ενός προγράμματος για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, το οποίο θα βοηθήσει τη μετάβαση τους στην ψηφιακή πραγματικότητα (ψηφιακές δεξιότητες, εξοπλισμός, κ.α.)
3. τη θεσμική ρύθμιση της αυτοδίκαιης παράτασης της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων για τη νομιμοποίηση τους για τις τραπεζικές και λοιπές συναλλαγές.

Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων»

Τα μέλη – σύλλογοι:

1. ΑΜΟΡΓΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Αμοργού
2. ΑΝΔΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Άνδρου
3. ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου
4. ΚΕΑ: Σύλλογος Γυναικών Κέας «Μελίτη»
5. ΚΥΘΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Κύθνου
6. ΜΗΛΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Μήλου «Αφροδίτη»
7. ΜΥΚΟΝΟΣ: Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου
8. ΜΥΚΟΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Άνω Μεράς Μυκόνου «Ανωμερίτισσες»
9. ΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου
10. ΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας Πάρου
11. ΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς»
12. ΣΕΡΙΦΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Σερίφου «Ανδρομέδα»
13. ΣΙΦΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Σίφνου «Το Σμάρι»
14. ΣΥΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Σύρου
15. ΤΗΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Τήνου
16. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Φολεγάνδρου

ΨΗΦΙΣΜΑ
Γενικής Συνέλευσης Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων

Κυκλάδες: Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβαλλοντικοί θησαυροί
όχι «μπαταρίες» για μεγάλα οικονομικά συμφέροντα

Ενώνουμε τις φωνές μας με όλους τους φορείς, συλλόγους και συλλογικότητες στις Κυκλάδες καθώς και σε όλη την Ελλάδα διαμαρτυρόμενες ενάντια στην επερχόμενη καταστροφή μοναδικών τοπίων, οικοσυστημάτων και παραγωγικών δραστηριοτήτων που δρομολογείται με την εγκατάσταση υπερμεγεθών αιολικών πάρκων.
Αναγνωρίζουμε τη κεφαλαιώδη σημασία της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειες για τη βιωσιμότητα του πλανήτη καθώς και το βάρος που σήκωσαν και εξακολουθούν να σηκώνουν συγκεκριμένες περιοχές για την κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Εντούτοις, η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, η ελαστικοποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η μη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τις δρομολογούμενες «επενδύσεις» δημιουργούν ένα δυστοπικό τοπίο.
Τα νησιά μας με το απαράμιλλο φυσικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον, δεν μπορούν και δεν θα σηκώσουν το βάρος μιας αλόγιστης ανάπτυξης προς όφελος ελάχιστων ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, με αντίτιμο την καταστροφή του τοπίου, της βιοποικιλότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και του τουρισμού, που αποτελούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και πηγή ζωής για τους κατοίκους.
«Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση» σημαίνει ότι όλοι μοιραζόμαστε τα βάρη. Δυστυχώς, εκείνο το οποίο προωθείται είναι η ανεξέλεγκτη αδειοδότηση εγκατάστασης, η επέλαση «επενδυτικών σχημάτων» με πρόσχημα την «ανάπτυξη» και η ακόμα μεγαλύτερη απλούστευση περιβαλλοντικών προϋποθέσεων. Τίθενται λοιπόν τα ερωτήματα, πόσο πράσινη είναι αυτή η ανάπτυξη και για ποιους είναι δίκαιη;

Διεκδικούμε
1. την παύση έκδοσης αδειών παραγωγής και λειτουργίας στις Κυκλάδες μέχρι την επικαιροποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για της Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
2. την παύση των διώξεων για τους νησιώτες/νησιώτισσες που αντιστέκονται και μάχονται για τους τόπους τους
3. τη ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις διαβουλεύσεις σχεδιασμού και όλων των σταδίων αδειοδότησης
4. τη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων για αποκεντρωμένη, καθαρή τοπική ενέργεια με οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

 

Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων»

Τα μέλη – σύλλογοι:

1. ΑΜΟΡΓΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Αμοργού
2. ΑΝΔΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Άνδρου
3. ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου
4. ΚΕΑ: Σύλλογος Γυναικών Κέας «Μελίτη»
5. ΚΥΘΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Κύθνου
6. ΜΗΛΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Μήλου «Αφροδίτη»
7. ΜΥΚΟΝΟΣ: Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου
8. ΜΥΚΟΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Άνω Μεράς Μυκόνου «Ανωμερίτισσες»
9. ΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου
10. ΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας Πάρου
11. ΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς»
12. ΣΕΡΙΦΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Σερίφου «Ανδρομέδα»
13. ΣΙΦΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Σίφνου «Το Σμάρι»
14. ΣΥΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Σύρου
15. ΤΗΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Τήνου
16. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Φολεγάνδρου

 

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos