Πρωτοβουλία της Ο.ΠΑ.Σ για την Αειφόρο Ευημερία της Πάρου μέσω της Ανάπτυξης και της Ενεργοποίησης της Νεολαίας της

25 Μαϊος 2015 21:06

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Νέων της Ο.ΠΑ.Σ γνωστοποίει την ταυτότητα δράσης:

ΟΡΑΜΑ

 

Ανάπτυξη πολιτιστικού υποβάθρου κάθε νέου Παριανού, όπου κι αν βρίσκεται, που θα οδηγήσει στην εκπλήρωση και ενδυνάμωση του γενικότερου δυναμικού του, με σκοπό ο νέος να οδηγηθεί πιο άρτια στην προσωπική του ευημερία και να αποτελέσει την βασική κινητήριο και καθοριστική δύναμη σχηματισμού της πραγματικής ευημερίας της Πάρου και κατ' επέκταση της Ελλάδας.
Συσπείρωση των νέων, με σκοπό την εποικοδομητική αλληλεπίδραση και τον συντονισμό της δυναμικής τους, προς επίτευξη του οράματος.

ΣΤΟΧΟΙ

1. Η προσπάθεια κατάκτησης της πραγματικής ευτυχία των νέων, των μελών της κοινωνίας και της ευημερίας του τόπου.
2. Η υποστήριξη μιας ποιοτικά καλύτερης ζωής, που θα την χαρακτηρίζουν: οι αξίες, ο πολιτισμός, η λαϊκή παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα μας, η επιστήμη, η σύγχρονη έρευνα και τεχνολογία.
3. Συνεχής προσπάθεια –θεωρητική και πρακτική- για ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου της κοινωνίας και προπάντων της νέας γενιάς.
4. Καλλιέργεια και διατήρηση πνεύματος αλληλεγγύης στη νέα γενιά.
5. Καλλιέργεια συνείδησης στον νέο, ώστε να μάθει να εκτιμά, να προστατεύει και να αναδεικνύει σωστά, το πανέμορφο και ιδιαίτερο (χάριν του νησιώτικου χαρακτήρα) φυσικό περιβάλλον και τους παραδοσιακούς οικισμούς.
6. Αναζήτηση, υποστήριξη και δημιουργία ευκαιριών για την προσωπική ανάπτυξη των δυνατοτήτων των νέων, αλλά και την ανάπτυξη τους σε επίπεδο σταδιοδρομίας.
7. Ανάπτυξη συνείδησης για την αξιοποίηση του πολύπλευρου δυναμικού των νέων και την ικανότητά του να δώσει πνοή και λύση στην ευημερία του νησιού.
8. Αξιοποίηση ταλέντων, γνώσεων και επαγγελματικής κατάρτισης των νέων βάσει των αναγκών του νησιού, υπό την μέριμνα και την αρωγή του Δήμου και των επίσημων φορέων.
9. Συνταίριασμα και εξισορρόπηση των αναγκών και των θεμάτων του νησιού με τους γνωστικούς τομείς των νέων.
10. Συνεισφορά στη δημιουργία κλίματος έλξης ποιοτικού τουρισμού και στην καλλιέργεια αυτού ως μοχλό γενικής προόδου του νησιού.
11. Συνεισφορά στην κατανόηση της αντίληψης σχετικά με το αμφότερο όφελος, που μπορεί να πηγάζει από την πολιτιστική αλληλεπίδραση του ντόπιου πληθυσμού και των τουριστών.
12. Ανάπτυξη κλίματος εκτίμησης και σεβασμού της πολιτιστικής ταυτότητας και της διαφορετικότητας αυτής, με ταυτόχρονη προσπάθεια για την αξιοποίηση της γνώσης, που απορρέει και μπορεί να συμβάλλει στην προσωπική πρόοδο και ευτυχία των εμπλεκόμενων μελών.
13. Ενίσχυση προσπάθειας για ισόρροπη κατά το δυνατόν οικονομική ανάπτυξη στο νησί. Αναβίωση της υπαίθρου με την παράγωγή υγιεινών και βιολογικών προϊόντων.
14. Επανασύνδεση του κοινωνικού ιστού με πραγματικές αξίες.
15. Επανασύνδεση παλιάς και νέας γενιάς.

ΒΗΜΑΤΑ

1) Συγκέντρωση, γνωριμία και σύσφιξη σχέσεων νέων μέσα από εκδηλώσεις ποικίλλων ενδιαφερόντων.
2) Δημιουργία ερωτηματολογίου προς τους νέους, με σκοπό την άντληση στοιχείων σχετικών με τον τρόπο σκέψης και αντίληψης, αλλά και τα ενδιαφέροντα, τα προσόντα και τις δυνατότητες, με σκοπό την αξιοποίησή τους όσον αφορά στην οργάνωση της δράσης.
3) Διαμόρφωση διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας και τροφοδότησης.
4) Ενημέρωση νέων ως προς δραστηριότητες και καλές πρακτικές γύρω τους, που τους αφορούν ή μπορούν να τους εμπνεύσουν.
5) Έμπνευση, προγραμματισμός, διοργάνωση και συμμετοχή των νέων σε δράσεις, που εκπληρώνουν τους ανωτέρω σκοπούς και προάγουν το όραμα.
6) Πιο συγκεκριμένα, διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων, που βοηθούν στην ανάπτυξη του τρόπου σκέψης και των δυνατοτήτων των νέων, στην αξιοποίηση των ταλέντων τους και στην ενδυνάμωση του πολιτιστικού τους υποβάθρου.

**Ακολουθούν παραδείγματα απτών προτάσεων δράσης:

 Διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων γνωριμίας με το νησί και τις πτυχές του, ούτως ώστε να προαχθεί η καλύτερη αντίληψη ως προς την ιστορία, την παράδοση και την τρέχουσα κατάστασή του (π.χ. καταγραφή προφορικών ιστοριών ηλικιωμένων).
 Προβολή καλών προτύπων προσφοράς στο νησί, είτε του παρελθόντος, είτε του παρόντος.
 Εκδηλώσεις και δράσεις γνωριμίας της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, του περιβάλλοντός της, της ιστορίας και της φιλοσοφίας.
 Εκδηλώσεις και δράσεις γνωριμίας της παγκόσμιας πολιτιστικής Κληρονομιάς και της παγκόσμιας ιστορίας.
 Διοργάνωση συζητήσεων, που απασχολούν τους νέους και ανάλυση διαφόρων θεμάτων.
 Συνεργασία νέων (εκτός νησιού) με τους νέους και τους συλλόγους του νησιού, ως προς τη δημιουργία, την προετοιμασία και την διοργάνωση τοπικών δραστηριοτήτων (π.χ. Ξεναγήσεις στο νησί μας από ''Νέους εθελοντές'' την καλοκαιρινή περίοδο. Τα οφέλη σημαντικά για τους νέους που θα συμμετέχουν, τους τουρίστες, το νησί μας).
 Ανάπτυξη δράσεων μεταξύ φοιτητών-μαθητών.
 Δωρεάν φροντιστήρια από φοιτητές το καλοκαίρι, σε παιδιά που έχουν οικονομικές δυσκολίες, διαμορφώνοντας τους παράλληλα μεθοδολογία για την κατανόηση των μαθημάτων και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό!
 Διαλέξεις και συμβουλές από φοιτητές και όχι μόνο σε μια σειρά τομείς, που άπτονται της ειδικότητας τους, σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους και το Δήμο. Απόκτηση με αυτόν τον τρόπο εμπειρίας πολύτιμης καί για τη δική τους επαγγελματική σταδιοδρομία.
 Περιβαλλοντική δράση, αποκατάσταση και προστασία του φυσικού τοπίου, καθαριότητα σε αρχαιολογικούς χώρους, παραλιών, αλσύλλια...
 Βοήθεια σε ανήμπορα άτομα, ή παιδιά με ειδικά προβλήματα, οι ανθρώπων κάποιας ηλικίας και όπου αλλού χρειάζεται κοινωνική εθελοντική συμμετοχή.
 Ανάπτυξη σχέσεων, συνεργασιών και κοινών εκδηλώσεων με άλλους νέους των νησιών μας. Για ανάδειξη και αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων (π.χ. ανεργία - επαγγελματική απασχόληση των νέων), αλλά και θεμάτων πολιτισμού (αρχαιότητα, λαϊκή παράδοση, σύγχρονη δημιουργία) και ψυχαγωγίας.
 Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών και κοινωφελών οργανώσεων της Ελλάδος και του εξωτερικού. Τα οφέλη πολλά, από πλευράς γνώσεων, ανάπτυξη ευαισθησιών, αλλά και ουσιαστικών γνωριμιών και σχέσεων.
 Διαγωνισμοί και παρουσίαση νέων Παριανών που έχουν απασχοληθεί και απασχολούνται με την Ποίηση, Λογοτεχνία και Καλές Τέχνες.
 Δημιουργία δικού μας χορευτικού και μουσικού συγκροτήματος, θεατρικής ομάδας, γιατί όχι και συγγραφή δικόν μας έργων, κ.α..
 Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (με χορό, μουσική, τραγούδι, θέατρο, κινηματογραφικές βραδιές).
 Εκδρομές-δραστηριότητες: π.χ. Καμάριτζα, με επίσκεψη στα αρχαία ορυχεία, Πάρνηθα, Δίρφη, διανυκτέρευση σε καταφύγια, πεζοπορία σε μονοπάτια και σε δρόμους της αρχαιότητας. Ορειβασία, επίσκεψη σε σπήλαια, γνωριμία με διατηρητέους παραδοσιακούς οικισμούς.
 Υγιεινή ζωή: επαφή με την φύση, σωστή διατροφή με βιολογικά προϊόντα, άθληση και παράλληλα ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους.
 Διοργάνωση μαθημάτων, σχετικών με τέχνες και άλλα, με επί τόπου επισκέψεις σε διαφόρους χώρους, αναλόγου θέματος και τομέα σε συνδυασμό με την υποστήριξη αυτών μέσω θεωρητικής κάλυψης.
 Δημιουργία επιτροπών για συγκεκριμένη μελέτη προβλημάτων του νησιού μας –γιατί όχι και των νησιών, με κοινές επιτροπές-, με τη βοήθεια ανθρώπων αντίστοιχων επιστημονικών γνώσεων. Απόρροια ευκαιριών μέσω αυτού για επαγγελματική και ακαδημαϊκή πορεία.
 Ανάπτυξη σχέσεων, ανταλλαγή προβληματισμού, κάλεσμα συνεργασίας με τη νέα γενιά των ομογενών-απόδημων Παριανών.
 Ένα μέρος της Παριανής Στέγης να διαμορφωθεί σε 'Κέντρο Ζωής και Πολιτισμού' που να ξεχειλίζει από νεανική ζωντάνια και δημιουργικό έργο.

Όλοι μαζί, θα κάνουμε την Πάρο μας πιο όμορφη και τους κατοίκους πιο ευτυχισμένους, δίνοντας στη νέα γενιά κοινωνικά ιδανικά, διέξοδο και ελπίδα.

Μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε !

Με ελπίδα και θέληση,

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Νέων της Ο.ΠΑ.Σ
Βεντουρής Πέτρος
Βλαχογιάννη Έφη
Μαύρη Στέλλα
Μπουκίου Μαριαρίννα
Παπαδόπουλος Πάνος
Πατινιώτης Νίκος
Περάκης Αντώνης
Ραγκούσης Πέτρος
Ροδοπούλου Ιφιγένεια
Σαρρή Ελευθερία
Σκιαδάς Γιάννης
Σκιαδά Έλιζαμπέτα
Τσιγώνια Δήμητρα

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos