Δρομολόγια λεωφορείων από 24/09/2018 έως 30/09/2018

21 Σεπτεμβρίου 2018 14:35

Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια

Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο- Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
07.30*, 10.00*, 11.35, 12.10*, 14.15*, 16.10*, 18.00*, 20.00*

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά- Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο- Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 11.00*, 13.15*, 15.10*, 17.25*, 19.00*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα
07.25*, 09.00, 09.30, 10.00, 10.40, 11.15*, 11.45, 12.10, 12.45, 13.45*, 14.15, 15.30, 16.10, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.30, 22.00, 23.10

Από Νάουσα προς Παροικία
07.40, 08.10*, 09.30, 10.30, 11.05, 11.45*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 15.30, 16.30, 17.05, 17.30, 18.30, 19.05, 19.30, 21.05, 21.30, 23.00

*Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή
07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.30, 14.10>, 16.10^, 18.00, 20.10^, 23.10^

Από Αλυκή προς Παροικία
07.40>, 09.10>, 11.20, [12.30 μόνο Σαββατοκύριακο], 13.50, 14.40, 16.40, 18.20, 20.40, 23.40

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 20.10, 22.10, 23.10

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
07.50, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25>, 14.25, 15.25, 16.25*, 17.25, 18.25, 20.25*, 22.25, 23.25*

* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου

Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
09.30, 10.40, 11.45, 13.45*, 15.30, 17.30, 19.30, 23.10

Από Νάουσα προς Δρυό
09.50, 11.00, 12.10, 14.10, 15.50, 17.50, 19.50, 23.30

Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
07.05, 10.30, 11.50, 12.50, 16.30, 18.30, 20.30

Από Παροικία προς Βουτάκο
07.10, 08.45, 10.20, 12.10, 13.30, 14.10, 16.10, 20.10, 23.10

Από Βουτάκο προς Παροικία
07.50, 09.15, 12.35, 14.35, 16.35, 20.35, 23.35

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
08.55, 11.00, 13.15, 14.55, 17.25, 19.00

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα- Παροικία
07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
07.30, 10.00, 12.10, 14.15, 16.10, 18.00, 20.00

Από Αγκαιριά προς Παροικία
07.35>, 09.05>, 11.25, [12.35 μόνο Σαββατοκύριακο], 13.55, 14.45, 16.45, 18.25, 20.45, 23.45

Από Παροικία προς Αγκαιριά
07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.30, 14.10>, 16.10^, 18.00, 20.10^, 23.10^

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικία
07.40, 09.30, 11.30, 13.50, 15.40, 17.55, 19.30

Από Κώστο προς Δρυό
07.45*, 10.15*, 11.50, 12.25*, 14.30*, 16.30*, 18.15*, 20.15*

* Άσπρο Χωριό

Από Νάουσα προς Κώστο
11.45

Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
07.30, 09.20, 11.20, 13.40, 15.25, 17.45, 19.15

Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
07.30, 10.50, 12.10, 13.10, 16.50, 18.50, 20.50

Από Πρόδρομο προς Δρυό
07.55, 10.05, 10.25, 11.15, 12.05, 12.35, 14.35, 16.05, 16.30, 18.05, 18.25, 20.05, 20.25, 23.40

Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
07.30, 09.20, 11.15, 13.35, 15.20, 17.45, 19.15

Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό
08.00, 10.30, 12.05, 12.40, 14.45, 16.40, 18.30, 20.30

Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
07.25, 09.15, 11.10, 13.30, 15.20, 17.40, 19.10

Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
07.25, 10.45, 12.05, 13.05, 16.45, 18.45, 20.45

Από Μάρπησσα προς Δρυό
07.55, 10.05, 10.25, 11.15, 12.05, 12.35, 14.35, 16.05, 16.30, 18.05, 18.25, 20.05, 20.25, 23.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
09.10, 11.10, 13.30, 15.20, 17.40, 19.10

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
07.20, 09.05, 10.40, 12.00, 13.00, 16.40, 18.40, 20.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
08.00, 10.10, 10.30, 11.20, 12.10, 12.40, 14.45, 16.10, 16.40, 17.10, 18.10, 18.35, 20.10, 20.35, 23.45

Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
09.10, 11.10, 13.30, 15.20, 17.40, 19.10

Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
07.20, 09.05, 10.40, 12.00, 13.00, 16.40, 18.40, 20.40

Από Λογαρά προς Δρυό
08.00, 10.10, 10.30, 11.20, 12.10, 12.40, 14.45, 16.10, 16.40, 17.10, 18.10, 18.35, 20.10, 20.35, 23.45

Από Παρασπόρο προς Παροικία
07.55, 09.30, 10.30, 11.30, 12.45, 13.55, 14.30, 15.30, 16.55, 17.30, 18.30, 20.55, 22.30, 23.55

Από Παροικία προς Παρασπόρο
07.10, 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 20.10, 22.10, 23.10

Από Πεταλούδες προς Παροικία
07.45, 08.55, 11.35, [12.40 μόνο Σαββατοκύριακο], 13.50, 14.50, 16.50, 18.35, 20.50, 23.50

Από Παροικία προς Πεταλούδες
07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.30, 14.10, 16.10, 18.00, 20.10, 23.10

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
07.10, 08.45, 10.20, 13.30, 16.15

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
10.35, 13.45, 16.30

Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικία
09.00, 11.25, 14.30, 17.15

Από Λεύκες προς Παροικία
07.35, 09.25, 11.20, 13.45, 15.30, 17.50, 19.25

Από Λεύκες προς Δρυό
07.50*, 10.20*, 11.55, 12.30*, 14.30*, 16.30*, 18.20*, 20.20*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Νάουσα προς Λεύκες
11.45

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
09.00, 11.00, 13.20, 15.10, 17.30, 19.00

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
07.10, 10.30, 11.50, 12.50, 16.30, 18.30, 20.30

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
09.05, 11.05, 13.25, 15.15, 17.35, 19.05

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
07.15, 10.35, 11.55, 12.55, 16.35, 18.35, 20.35

Από Νάουσα προς Σάντα Μαρία
11.00, 12.30, 13.30, 15.15, 17.30

Από Σάντα Μαρία προς Νάουσα
11.15, 12.45, 13.45, 15.30, 17.45

Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες
10.30, 13.30, 15.00, 16.45

Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα
10.40, 13.40, 15.10, 16.55

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos