Δρομολόγια λεωφορείων από 22/10/2018 έως 11/11/2018

19 Οκτωβρίου 2018 14:35

Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια

Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο- Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30*, 10.40*,12.10*, 14.15*, 16.10*, 18.30*
Σαββατοκύριακο: 10.40*,12.10*, 14.00*, 16.00*, 18.30*

 

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά- Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο- Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 13.05*, 14.55*, 17.25*
Σαββατοκύριακο: 08.55*, 13.05*, 14.55*, 17.25*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 11.00*, 12.10, 13.45*, 14.15, 16.10, 18.15
Σαββατοκύριακο: 09.00, 10.00, 12.10, 14.00, 16.00, 18.15

Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.40, 08.10*, 09.30, 11.30*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 16.30, 18.30
Σαββατοκύριακο: 09.30*, 11.30*, 12.30, 14.30*, 16.30, 18.30

*Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^, 17.45
Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10^, 12.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45

Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.40>, 09.10>, 11.40, 13.50, 14.40, 16.40, 18.10*
Σαββατοκύριακο: 09.10*, 11.40, 12.40, 14.40, 16.40, 18.10*

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45^
Σαββατοκύριακο: 08.45^, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 17.45^

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25*, 12.25>, 14.25>, 16.25*, 18.25
Σαββατοκύριακο: 09.25, 11.25*, 12.25*, 14.25*, 16.25*, 18.25

* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου

Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 13.45*

Από Νάουσα προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 14.10

Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45
Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 17.45

Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.50, 09.15, 11.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.15
Σαββατοκύριακο: 09.15, 11.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.15

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
Κάθε μέρα: 08.55, 13.05, 14.55, 17.25

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10, 18.30
Σαββατοκύριακο: 10.40, 12.10, 14.00, 16.00, 18.30

Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.35>, 09.05>, 11.45, 13.55, 14.45, 16.45, 18.05*
Σαββατοκύριακο: 09.05>, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.05*

Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^, 17.45
Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10^, 12.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.40, 09.30, 13.35, 15.30, 17.55
Σαββατοκύριακο: 09.30, 13.35, 15.30, 17.55

Από Κώστο προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.45*, 10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.25*, 18.45*
Σαββατοκύριακο: 10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.25*, 18.45*

* Άσπρο Χωριό

Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.25, 15.20, 17.45
Σαββατοκύριακο: 09.20, 13.25, 15.20, 17.45

Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30

Από Πρόδρομο προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.30, 18.55
Σαββατοκύριακο: 11.05, 12.35, 14.20, 16.20, 18.55

Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.35, 15.20, 17.45
Σαββατοκύριακο: 09.20, 13.35, 15.20, 17.45

Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 08.00, 11.10, 12.40, 14.45, 16.40, 18.55
Σαββατοκύριακο: 11.10, 12.40, 14.30, 16.30, 18.55

Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25, 09.15, 13.20, 15.15, 17.40
Σαββατοκύριακο: 09.15, 13.20, 15.15, 17.40

Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25

Από Μάρπησσα προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.55, 11.10, 12.35, 14.35, 16.30, 19.00
Σαββατοκύριακο: 11.10, 12.35, 14.30, 16.30, 19.00

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35
Σαββατοκύριακο: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.20

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35, 19.05
Σαββατοκύριακο: 11.15, 12.40, 14.35, 16.35, 19.05

Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35
Σαββατοκύριακο: 09.10, 13.15, 15.10, 17.35

Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.20

Από Λογαρά προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35, 19.05
Σαββατοκύριακο: 11.15, 12.40, 14.35, 16.35, 19.05

Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.55, 09.30, 11.55, 12.45, 13.55, 14.50, 16.55, 18.30
Σαββατοκύριακο: 09.35, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.30

Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45
Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 17.45

Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55
Σαββατοκύριακο: 08.55, 11.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55

Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45
Σαββατοκύριακο: 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.45, 10.10, 12.10, 13.30, 16.10
Σαββατοκύριακο: 08.45, 12.10

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα- Παρασκευή: 10.25, 13.45, 16.25
Σαββατοκύριακο: 12.25

Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 09.00, 11.25, 14.20
Σαββατοκύριακο: 09.00

Από Λεύκες προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.35, 09.25, 13.30, 15.20, 17.50
Σαββατοκύριακο: 09.25, 13.30, 15.20, 17.50

Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.50*, 11.00*, 12.30*, 14.30*, 16.30*, 18.50*
Σαββατοκύριακο: 11.00*, 12.30*, 14.30*, 16.30*, 18.50*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 09.00, 13.05, 15.00, 17.30
Σαββατοκύριακο: 09.00, 13.05, 15.00, 17.30

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 09.05, 13.10, 15.05, 17.30
Σαββατοκύριακο: 09.05, 13.10, 15.05, 17.30

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.15

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos