Χρηματοδότηση για project παραδοσιακών έργων

26 Νοεμβρίου 2018 14:27

test1

test2

test2

Σημαντική πρόσκληση με τίτλο “Traditional Projects” για πιλοτικές εφαρμογές σε «παραδοσιακά» έργα εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Life. Οι προτάσεις μπορεί να είναι αφορούν έργα βέλτιστης πρακτικής, επίδειξης, πιλοτικής δράσης ή πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης (ανάλογα με τα έργα LIFE + Φύση, Βιοποικιλότητα, Περιβάλλον και Πληροφόρηση), ανάλογα με τον τομέα προτεραιότητας.


Τα έργα βέλτιστης πρακτικής εφαρμόζουν κατάλληλες, οικονομικά αποδοτικές και σύγχρονες τεχνικές, μεθόδους και προσεγγίσεις λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο πλαίσιο του έργου. τα πιλοτικά projects που τίθενται σε εφαρμογή, δοκιμάζουν, αξιολογούν και διαδίδουν δράσεις, μεθοδολογίες ή προσεγγίσεις που είναι νέες ή άγνωστες στο συγκεκριμένο πλαίσιο του έργου, όπως το γεωγραφικό, οικολογικό, κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αλλού υπό παρόμοιες συνθήκες.

Tα πιλοτικά projects εφαρμόζουν μια τεχνική ή μέθοδο που δεν έχει εφαρμοστεί ή δοκιμαστεί πριν ή αλλού, και προσφέρουν πιθανά περιβαλλοντικά ή κλιματικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και τα οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα σε παρόμοιες καταστάσεις. ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης και αποσκοπούν στην υποστήριξη της επικοινωνίας, της διάδοσης πληροφοριών και της ευαισθητοποίησης στους τομείς των υποπρογραμμάτων για το περιβάλλον και την κλιματική δράση. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 55% και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 19 Ιανουαρίου 2019.

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos