Δρομολόγια λεωφορείων από 06/05/2019 έως 19/05/2019

03 Μαϊος 2019 17:28

Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια


Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο- Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30*, 10.00 ,12.10*, 14.15*, 16.10*, 18.30*
Σαββατοκύριακο: 07.30*, 10.00, 12.10*, 14.00*, 16.00*, 18.30

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά- Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο- Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 13.05*, 14.55*, 17.25*, 19.30

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 10.40*, 12.10, 13.50*, 14.15, 16.10, 18.00, 20.00
Σαββατοκύριακο: 07.25*, 09.00, 10.00, 10.40*12.10, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.40, 08.10*, 09.30, 10.30, 11.30*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 16.30, 17.05,18.30, 20.30
Σαββατοκύριακο: 07.40, 09.30*, 10.30, 11.30*12.30, 14.35, 16.30, 17.05, 18.30, 20.30

*Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.45, 20.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.10^, 14.10^,16.10^, 17.45, 20.10^

Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.40, 09.15>, 12.10*, 13.55, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40
Σαββατοκύριακο: 07.40*,09.15>, 12.40, 13.40, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45^, 20.10
Σαββατοκύριακο: 07.10 , 09.10, 12.10, 13.10, 14.10, 16.10, 17.45^, 20.10

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25, 12.25, 13.45*,14.25>, 16.25*, 18.25, 20.25*
Σαββατοκύριακο: 07.50, 09.25, 11.25*12.25*,13.25*, 14.25*, 16.25*, 18.25, 20.25*

* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου

Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 10.40*, 13.50*

Από Νάουσα προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 11.00, 14.15

Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.05, 16.30

Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45, 20.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 16.10, 17.45, 20.10

Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.45, 09.20, 11.35, 12.20, 13.50, 14.35, 16.35, 18.15, 20.35
Σαββατοκύριακο: 07.45, 09.20,11.35, 12.35,13.35,14.35, 16.35, 18.15, 20.35

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
08.55, 11.55, 13.05, 14.55, 17.25

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα- Παροικία
07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10, 18.30

Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.35>, 09.10>, 12.05*, 13.55, 14.45, 16.45, 18.00,20.45
Σαββατοκύριακο: 07.35>, 09.10>, 11.45, 12.45,13.45, 14.45, 16.45, 18.00, 20.45

Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.45, 20.10^
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^,13.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικία
07.40, 09.30, 13.35, 15.30,17.55, 20.00

Από Κώστο προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.45*, 12.25*, 14.30*, 16.25*, 18.45*
Σαββατοκύριακο: 07.45*, 12.25*, 14.15*, 16.15*, 18.45*

* Άσπρο Χωριό

Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
07.30, 09.20, 12.15, 13.25, 15.20, 17.45, 19.50

Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30, 16.50

Από Πρόδρομο προς Δρυό
07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.30, 18.50

Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
07.30, 09.20, 12.15, 13.25, 15.20, 17.45, 19.50

Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό
07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.30, 18.50

Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
07.25, 09.15, 12.10, 13.20, 15.15, 17.40, 19.45

Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25, 16.45

Από Μάρπησσα προς Δρυό
07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.30, 18.50

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
07.20, 09.10, 12.05, 13.15, 15.10, 17.35, 19.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.20, 16.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
08.00, 11.10, 12.40, 14.40, 16.40, 18.50

Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
07.20, 09.10, 12.05, 13.15, 15.10, 17.35, 19.40

Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.20, 16.40

Από Λογαρά προς Δρυό
08.00, 11.10, 12.40, 14.40, 16.40, 18.50

Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.55, 09.30, 11.35, 12.35, 13.55, 14.50, 16.55, 18.30, 20.30
Σαββατοκύριακο: 07.55, 09.35, 11.55, 12.55, 13.55,14.55, 16.55, 18.30, 20.30

Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 07.30, 08.45, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45, 20.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 16.10, 17.45, 20.10

Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.20, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55, 20.55
Σαββατοκύριακο: 07.20, 08.55, 11.20, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55, 20.55

Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.45, 10.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45, 20.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10,13.10, 14.10, 16.10, 17.45, 20.10

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
07.10, 08.45, 10.10, 12.10, 14.15,16.10,17.45

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
10.25, 12.25, 14.25,16.25

Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικία
09.00

Από Λεύκες προς Παροικία
07.35, 09.25, 12.25, 13.30, 15.20, 17.50, 19.50

Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.50*, 12.30*, 14.30*, 16.30*, 18.50
Σαββατοκύριακο: 07.50*, 12.30*, 14.20*, 16.20*, 18.50

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
07.50, 09.00, 12.00, 13.05, 15.00, 17.30, 19.30

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 16.30

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
07.50, 09.05, 12.05, 13.05, 15.05, 17.35, 19.35

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.15, 16.35

Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες
11.00, 13.30, 14.35

Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα
11.45, 16.25

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos