Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ. Λ. Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου

10 Ιουλίου 2020 14:41

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του


Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 14/07/2020 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση και αποδοχή μελέτης, Καθορισμός όρων και προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος παράγωγης οξυγόνου ιατρικής χρήσης».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση παραχώρησης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισματων κατόπιν αιτήματος ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση κατόπιν αιτήματος Τριβυζά Γεωργίου για ελλιμενισμό σκάφους στο Α/Κ Π. Λιβάδι.
ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση για έγκριση μετακίνησης εκδοτηρίου εισιτηρίων στην Πούντα.
ΘΕΜΑ 6ο : Απόφαση για έγκριση δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Πάρου Αντιπάρου για την συμμετοχή του σε συνεδρίαση της ΕΣΑΛ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου – Αντιπάρου

 Καραχάλιος Σταύρος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos