Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

27 Ιανουαρίου 2021 13:21

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 1η


Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ανατροπή δεσμεύσεων δαπανών από κωδικούς του προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2020.

Θέμα 2ο: Δέσμευση ποσών των υποχρεωτικών δαπανών από κωδικούς του προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2021.

Θέμα 3ο: Ορισμός Επιτροπής προσλήψεων – αξιολόγησης προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 4ο: Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων –εργασιών – προμηθειών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 5ο: Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 6ο: Πρόταση ορισμού Ορκωτών λογιστών για την χρήση έτους 2021 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 7ο: Ορισμός τεχνικού ασφαλείας για την κάλυψη αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 8ο: Έγκριση δαπάνης κινητής τηλεφωνίας.

Θέμα 9ο: Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 10ο: Θέματα που αφορούν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας».

Θέμα 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos