Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Πάρου (Παροικίας)

22 Φεβρουαρίου 2021 19:22

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 26 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή & ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση σχετικά με την λήξη μίσθωσης ακινήτου ως χώρου στάθμευσης και την αναγκαιότητα ή μη νέας προκήρυξης του Δήμου Πάρου.
Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση επί της εισήγησης του Αντιδημάρχου Ε. Μαλαματένιου προς το Συμβούλιο της Κοινότητας Πάρου με θέμα τη λήψη κανονιστικής απόφασης τελών χρήσης δημοτικών ή κοινόχρηστων χώρων.
Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση σχετικά με την μέριμνα της σίτισης και προστασίας των αδέσποτων ζώων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos