Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

30 Ιουλίου 2021 14:10

test1

test2

test2

Καλείσθε την 5η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έλεγχος και έγκριση οικονομικού απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 01-01-2020 έως 31-12-2020 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Άσκηση ή μη ανακοπής της 10ης διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκου Πάρου σε αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «Ραδιοφωνικός σταθμός Πάρος FM»

Θέμα 3ο Καθορισμός των όρων της δημόσιας, μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη χρήση του ως χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου

Θέμα 4ο Καθορισμός των όρων της δημόσιας, μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη χρήση του ως χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Μάρπησσας του Δήμου Πάρου

 Θέμα 5ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουλίου 2021 στον «Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος » για την εργασία με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων – καθαρισμό και αποψίλωση δασών –αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Πάρου έτους 2021» , Ομάδα Α΄ «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων»

 Θέμα 6ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουλίου 2021 στην «Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. με δ.τ. ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.» για την εργασία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων οικισμών - άσπρισμα πλακόστρωτων παραδοσιακών οικισμών – μίσθωση, συντήρηση και καθαρισμό κινητών χημικών τουαλετών και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών Δήμου Πάρου έτους 2021», Ομάδα Α΄: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων οικισμών»

Θέμα 7ο Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos