Δήλωση ακίνητης περιουσίας στο κτηματολόγιο

21 Οκτωβρίου 2021 19:09

Ο τελευταίος κύκλος Κτηματογραφήσεων Εθνικού Κτηματολογίου για το υπόλοιπο των περιφερειακών ενοτήτων Θήρας, Πάρου, Μήλου, Μυκόνου, Τήνου, Άνδρου, Κέας – Κύθνου και Νάξου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ξεκίνησε στις 5 Ιουλίου 2021 και θα παραμείνει ενεργός ως τις 20 Νοεμβρίου 2021. Υπενθυμίζουμε πως έπειτα από τη λήξη της προθεσμίας μοναδικός τρόπος δήλωσης ακινήτων θα είναι με εκπρόθεσμες υποβολές αιτήσεων.

Η συμμετοχή των πολιτών για υποβολή των εμπράγματων δικαιωμάτων τους στις περιοχές κτηματογράφησης είναι υποχρεωτική, όπως και η συμμετοχή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου.

Με μια μόνο στάση, το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποβολή της δήλωσης σας, τη σύνταξη σύγχρονων εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, τον έλεγχο των δικαιωμάτων σας σ’ όλα τα στάδια της Προανάρτησης και της Ανάρτησης καθώς και τον έλεγχο των κτηματολογικών εγγράφων από την επιστημονική ομάδα.

Αντιμέτωποι με ποικίλα πρόστιμα είναι όσοι δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα το ακίνητό τους στο Κτηματολόγιο.

Το ύψος των προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση υπολογίζεται βάσει του είδους και της αξίας του ακινήτου, ενώ σε πιο ακραίες περιπτώσεις υπάρχει ο κίνδυνος να χαρακτηριστεί το ακίνητο ως «αγνώστου ιδιοκτήτου» και να περάσει στην κυριότητα του Δημοσίου. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης δεν καταφέρει να υποβάλλει έγκαιρα τη δήλωσή του κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης στην περιοχή του, υπάρχει η δυνατότητα εκπρόθεσμης δήλωσης, μέχρι τη σχετική ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα 11 πρόστιμα που προβλέπονται για εκπρόθεσμη δήλωση. Εως και 250 ευρώ το πρόστιμο από το Κτηματολόγιο.
Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, προβλέπονται πρόστιμα που ξεκινούν από τα 50 ευρώ ανά δικαίωμα και φθάνουν έως και τα 250 ευρώ. Ο βασικός διαχωρισμός για τον υπολογισμό των προστίμων είναι αν το δικαίωμα βρίσκεται σε αστική περιοχή ή σε αγροτική περιοχή. Από κει και πέρα σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν το μέγεθος – έκταση του ακινήτου, το αν έχει δομηθεί και άλλοι παράγοντες.

 pinaks prostimon

  Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματος τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Τέτοια δικαιώματα είναι π.χ. η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα), η επικαρπία, η δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.), η υποθήκη / προσημείωση, αγωγές, ανακοπές, κατασχέσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, χρονομεριτικές μισθώσεις (time sharing), χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτου (leasing), μεταλλειοκτησίες, μεταφορά συντελεστή δόμησης. Επίσης στην υπό κτηματογράφηση περιοχή υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα για τις ιδιοκτησίες που συστάθηκαν κατά τους ορισμούς του κυκλαδικού εθίμου και αποτελούν τα Ειδικά Ιδιοκτησιακά Αντικείμενα, όπως π.χ. τα κατώγεια, τα ανώγεια, τα υπόσκαφα, οι μύλοι κλπ. Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

Πώς, πού και πότε υποβάλλεται η δήλωση
Για την υποβολή δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο συμπληρώνονται τα ειδικά έντυπα δήλωσης δικαιώματος που διατίθενται από τα Γραφεία Κτηματογράφησης και στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr . Υπάρχουν δύο έντυπα, το Δ1, το οποίο συμπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας και το Δ2, το οποίο κατά κανόνα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και από τα φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέο αγωγή, εγγραπτέο μίσθωση. Για εγγραπτέα δικαιώματα επί των Ειδικών Ιδιοκτησιακών Αντικειμένων συμπληρώνεται πάντα το έντυπο Δ2.

Υπολογισμός και καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης
Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Ο υπολογισμός του τέλους γίνεται από το Γραφείο Κτηματογράφησης μετά την προσωρινή καταχώριση των στοιχείων της δήλωσης. Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται μόνο μετά την καταβολή του παγίου τέλους. Η καταβολή του τέλους μπορεί να γίνει σε όλες σχεδόν τις τράπεζες. Σχετικές πληροφορίες δίνονται στα Γραφεία Κτηματογράφησης. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης, η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
Το ποσό του παγίου τέλους κτηματογράφησης ανέρχεται σε:
• τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωμα σε κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο κλπ),
• είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωμα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθμευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήματα). Στις αγροτικές περιοχές (δηλαδή στα εκτός σχεδίου και εκτός ορίου οικισμών) τα φυσικά πρόσωπα μόνον που υποβάλουν δήλωση για περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα εντός του ίδιου Ο.Τ.Α., καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) μόνο δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο για τους δικαιούχους δικαιωμάτων κυριότητας και δουλειών

banner mesa keimeno

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ
1. ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
2. ΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
3. ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ

Με εκτίμηση
Trustcc.gr
Σαντορίνη: 2286025696 - 6987425996 – 6987653676
Πάρος: 2284028417, 6987425996
Νάξος: 2285024167
Άνδρος: 2282029168 – 6996652605
Τήνος: 2283026266
Κύθνος: 6936779727
Φολέγανδρος: 6982071217
Αττική: 210 220 8024 – 6953007646
Ηλεία: 2621022713 - 6985759778

 ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΦΜ (Ε9,Ε1 Η ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΜ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
A.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΕΛΟΥΜΕ
1.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
2.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
B.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ ΘΕΛΟΥΜΕ
1.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
2.ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
4.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
(ΑΝ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΖΗΤΑΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)
5.ΤΙΤΛΟ ΘΑΝΟΝΤΟΣ(ΣΥΝΗΘΩΣ Ε9 ΤΟΥ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥ Η ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)
6.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
Γ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ ΘΕΛΟΥΜΕ
1.ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
2.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
(ΑΝ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΖΗΤΑΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ)
4.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
5.ΤΙΤΛΟ ΘΑΝΟΝΤΟΣ(ΣΥΝΗΘΩΣ Ε9 ΤΟΥ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥ Η ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)
6.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Η ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
Δ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΜΕ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΘΕΛΟΥΜΕ
1.ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
2.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
3.Ε9 ΠΑΛΙΟ(1997 Η ΤΟΥ 2005) ΚΑΙ Ε9 ΝΕΟ

 Our Offices around Cyclades
Athens 2102208174 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Pyrgos 2621022713 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Santorini 2286025696 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Naxos 2285024167 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Paros 2284028417, 6987425996 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Tinos 2283026266 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Folegandros 6982071217 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Kithnos 6936779727 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Andros 6996652605 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos