Πρόσκληση Δ.Σ ΔΕΥΑΠ

15 Νοεμβρίου 2021 21:19

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 στην αίθουσα

συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας, αλλά για τα μέλη του ΔΣ που δε θα μπορέσουν να έρθουν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1ο: Αποδοχή όρων χρηματοδότησης Επενδυτικού Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για το έργο που εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠΕΣ με αντικείμενο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων που περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του Δήμου Πάρου, μαζί με την επέκταση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό της ΕΕΛ Μάρπησσας Πάρου».

Θέμα2ο: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για τον ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο «Συλλογή και μεταφορά λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώστος του Δήμου Πάρου».

Θέμα3ο: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για τον ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο «Επέκταση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός ΕΕΛ Μάρπησσας Πάρου».

Θέμα4ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο: «Προμήθεια Καυσίμων», για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΠ.

Θέμα5ο: Αίτηση Υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας για παραίτηση.

Θέμα6ο: Αποδοχή παραίτησης Υπαλλήλου με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Θέμα7ο: Έγκριση νέων πινάκων κατάταξης υπαλλήλων της ΣΟΧ 1/2021.

Θέμα8ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2022.

Θέμα9ο: Έγκριση Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2022.

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

 Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos