Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

22 Νοεμβρίου 2021 19:20

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 26η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση του υπ. αρ. 3915/17-11-2021 Πρακτικού Αξιολόγησης Πρόσληψης Προσωπικού για την Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021.

Θέμα 2ο: Προκήρυξη για την Πρόσληψη Προσωπικού με ειδικότητα «Παιδαγωγού Ειδικής Αγωγής», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021 -2022».

Θέμα 3ο: Θέματα που αφορούν το Σπίτι Λογοτεχνίας στις Λεύκες και τις Αίθουσες Τέχνης «Παλαιά Αγορά» Παροικίας και «Άγιος Αθανάσιος» στη Νάουσα.

Θέμα 4ο: Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης.

Θέμα 5ο: Προμήθεια αθλητικού υλικού.

Θέμα 6ο: Προμήθεια εξοπλισμού για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια».

Θέμα 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

 Δημήτριος Αντιπαριώτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos