Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου και Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

23 Ιανουαρίου 2022 13:40

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της περίπτ. 27 της παραγρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
4. Το γεγονός της επικράτησης ακραίων καιρικών φαινομένων, χαμηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με την ανάγκη τήρησης των υγειονομικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19. 5. Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τη αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάρου καθώς και των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων με την επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με την ανάγκη τήρησης των υγειονομικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19.

Ο Δήμαρχος Πάρου
Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos