Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

06 Μαϊος 2022 16:49

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).


Καλείσθε την 10η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παροικιά της Κοινότητας Πάρου.

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αυτοψία του Δήμου Πάρου επί ακινήτου ιδιοκτησίας Ν. Σκιαδά μετά από εξώδικη καταγγελία.

Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης όσον αφορά την παραχώρηση της πλατείας της Αγίας Άννας για πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης την 22-05-2022 μετά από αίτημα του κέντρου τέχνης και πολιτισμού «Τεχνηντάρι».

Θέμα 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για κοπή δέντρων στο Ηρώο της Κοινότητας Κώστου, του Δήμου Πάρου.

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos