Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

21 Σεπτεμβρίου 2022 13:36

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 22η Σεπτεμβρίου2022 ημέραΠέμπτηκαι ώρα 12:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:Επαναπροκήρυξηθέσεων για προσλήψεις με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με αντίτιμο για το Εικαστικό Εργαστήριο Δήμου Πάρου.

Ο χαρακτήρας της έκτακτης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου προκύπτει λόγω της ανάγκης κάλυψης των θέσεων ΠΕ Καθηγητή ελεύθερου σχεδίου και ΔΕ καθηγητή γραμμικού σχεδίου για τη συνέχιση της λειτουργίας του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Πάρου για το τρέχον σχολικό έτος 2022 – 2023, αφού εκ πρώτης η εκδοθείσα Προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων απέβη άκαρπη.

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης

 

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos