Συνεδρίαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Πάρου

22 Σεπτεμβρίου 2022 15:45

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και

4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας, αλλά για τα μέλη του ΔΣ που δε θα μπορέσουν να έρθουν, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1ο: Απολογισμός και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων του έτους 2021.

Θέμα2ο: Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος οικονομικού έτους 2021.

Θέμα3ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Ολοκλήρωση αντικατάστασης κεντρικού δικτύου ύδρευσης από Δ/Ξ. Αγ. Υπακοής μέχρι Δ/Ξ. Αγ. Αναργύρων Παροικιάς».

Θέμα4ο: Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές Ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου».

Θέμα5ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου».

Θέμα6ο: Αίτηση ανάκλησης απαλλοτρίωσης οικοπέδου.

 Θέμα7ο: Αιτήσεις καταναλωτών.

Θέμα8ο: Παρουσίαση μελέτης και έρευνας σχετικά με προβλήματα που δημιουργούνται στα δίκτυα αποχέτευσης λόγω απόρριψης μαγειρικών λιπών και ελαίων.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos